Nedtagning av sjuka träd

De träd som står vid nedfarten till gårdarna har börjat lida av ålderskrämpor. De två som står närmast garagen är i dåligt skick. De har också börjat orsaka skador. Rötterna har spridit sig in under garageväggarna. Därför kommer de två träd som står närmast garagen att tas ned. De andra två träden kommer att beskäras i trädkronorna.

Vid behov kommer ramen runt träden att bytas ut.

Riksbyggen kommer att göra arbetet med träden.