Årsredovisning och ekonomi

Den hyra som medlemmarna betalar varje månad kallas avgift och ska täcka de utgifter föreningen har för kapital och driftskostnader. Månadsavgiften fastställs av styrelsen i samband med budgetarbetet under hösten.

Förvaltningen av föreningen sker enligt självkostnadsprincipen. Några vinstintressen finns inte och vinst i vanlig mening är ointressant för bostadsrättsföreningen. Avgiften som styrelsen fastställer skall täcka kapital- och driftskostnader samt avsättning till kommande inre och yttre innehåll.

Föreningens ekonomi redovisas varje år i en årsredovisning. Årsredovisningen delas ut till medlemmarna varje år i april. Den redovisas och beslutas/godkänns vid årsstämman som äger rum i april månad.

Föreningens organisationsnummer är 778000-3385

Årsredovisning 2023 (pdf)