Nya regler för parkering

Från 1 februari börjar en ny parkeringspolicy att gälla. Det är för att vi ska ha bra säkerhet, god trivsel och ha så liten miljöpåverkan som möjligt. I de nya reglerna står bland annat att

  • boende och besökare ska ha giltigt parkeringstillstånd till vänster i framrutan och att besökare med ”gästtillstånd” får stå endast ett dygn
  • företagsbilar och tjänstebilar får ej använda sig av ”boendetillstånd” vid parkering i området, endast ”gästtillstånd”
  • inga fordon får parkeras framför garageportar eller utanför skyltad parkering
  • föreningens parkeringar är till för fordon som är registrerade som bilar och är i bruk, det vill säga ej avställda bilar
  • motorcyklar ska inte parkeras i vanlig parkeringsruta, utan på anvisad plats bakom ena garagesidan på gårdarna
  • inga husvagnar eller husbilar får parkeras på föreningens platser
  • husvagnar och husbilar får endast parkera i tre dygn i sträck på grusplanen. Det gäller under perioden april- september.

De här reglerna gäller dig som boende och medlem, dina gäster och eventuella hantverkare som du ansvarar för.

Vi har avtal med ett bevakningsföretag som övervakar att reglerna följs. Om någon inte följer reglerna kan den få betala böter.

Läs mer om de nya parkeringsreglerna här:

Parkeringspolicy 2018