Garage

Föreningen har 119 stycken garageplatser som ligger placerade i garagelängor. 18 av dem ligger i en lite större garagelängor där är det mellanvägg mellan platserna och egen port. Övriga garage ligger närmast respektive gård har öppet mellan bilplatserna och egen port.


El-plats i garage

Alla garageplatser har eluttag med timer. Det är absolut förbjudet att ladda elbilar via eluttaget i garagen. Våra elinstallationer är inte anpassade för elbilar. Det finns risk för brand. Missbruk kan innebära att ditt garage sägs upp.

  • Hyran för plats i mindre garage är 273 kronor per månad.
  • Hyran för plats i större garage är 410 kronor per månad.

Vill du hyra ett garage hör du av dig till expeditionen. Finns inget ledigt får du stå i kö.

Här hittar du expeditionens öppettider.

Läs mer om våra vår parkeringsregler.

Viktigt att du låser garageporten

När du hyr ett garage är det ett krav att du alltid låser din garageport. Om du inte gör det kan det vara skäl till att bli av rätten att hyra garage.