Parkeringstillstånd

Det krävs tillstånd för att parkera på föreningens parkeringar. När du som medlem/boende och dina besökare parkerar, ska ni ha giltigt parkeringstillstånd väl synligt i framrutan.

Varje lägenhet i föreningen får köpa ett (1) boendekort och två (2) gästkort som ger tillstånd att parkera. Boendekortet kostar 200 kr och gästkorten kostar 100 kr styck. Med ett ”boendetillstånd” får ett fordon parkeras under obegränsad tid. Med ett ”gästtillstånd” får ett fordon parkeras endast parkera ett dygn. Missbruk eller kopiering av dessa tillståndskort polisanmäls.

Företagsbilar och tjänstebilar får inte använda sig av ”boendetillstånd” vid parkering på området. De ska endast använda sig av ”gästtillstånd”.


Viktigt vid försäljning av lägenhet

Parkeringstillstånden tillhör lägenheten. Det är säljaren som ska lämna över parkeringstillstånden till den som köper lägenheten.

Läs mer om våra parkeringsregler.