Mäklarinformation

Nycklar

Till varje lägenhetsdörr ska det finnas tre nycklar.
Till varje lägenhet ska det höra en nyckel till tvättstugedörren samt två bokningslås med tillhörande nycklar.
Att köpa ett nytt bokningslås till tvättstugan kostar 275 kr/bokningslås.

Elbilsplats

Vi har 18 platser för att ladda sin elbil.
En parkeringsplats kostar 273 kr och betalas på hyresfakturan från Riksbyggen.
Sen har vi ett företag som heter Waybler som hjälper oss med laddstolparna. Man kommer få avtalet på mail och sen kommer man starta/stoppa sin laddning via Wayblers app.
De som brukar ett ladduttag får betala 89 kr i månaden till Waybler i månadsavgift + den strömmen man förbrukar.
Den strömmen kostar 3 Kr Kwh när man laddar.
Vi har för närvarande platser lediga.

Parkering med elstolpe

Vi har 56 parkeringar med eluttag. Vill den boende hyra en parkeringsplats med eluttag hör den boende av sig till expeditionen. Finns det ingen plats ledig går det bra att ställa sig i kö.
Viktigt att komma ihåg.

 • Ta alltid loss och ta med sladden mellan stolpen och motorvärmaren. Den får av säkerhetsskäl absolut aldrig sitta kvar i uttaget. Om den boende glömt sladden kommer den att plockas bort. Den boende får hämta den på expeditionstid på expeditionen.
 • Det är absolut förbjudet att ladda elbilar via el-stolpen. Våra elinstallationer är inte anpassade för elbilar. Det finns risk för brand. Missbruk kan innebära att din plats sägs upp.

Hyran för parkering med eluttag är cirka 177 kronor per månad.

Garage

Föreningen har 119 stycken garageplatser som ligger placerade i garagelängor. 18 av dem ligger i en lite större garagelängor där är det mellanvägg mellan platserna och egen port. Övriga garage ligger närmast respektive gård har öppet mellan bilplatserna och egen port.

El-plats i garage

Alla garageplatser har eluttag med timer. Det är absolut förbjudet att ladda elbilar via eluttaget i garagen. Våra elinstallationer är inte anpassade för elbilar. Det finns risk för brand. Missbruk kan innebära att garage sägs upp.

Hyran för plats i mindre garage är 273 kronor per månad.
Hyran för plats i större garage är 410 kronor per månad.
Finns inget ledigt får den boende stå i kö.

Läs mer om våra vår parkeringsregler.

Viktigt att du låser garageporten

När en boende hyr ett garage är det ett krav att denne alltid låser sin garageport. Om denne inte gör det kan det vara skäl till att bli av rätten att hyra garage.

Regler för parkering i området

För att uppnå säkerhet, trivsel och minsta miljöpåverkan har vi i Brf Vetterslund ett antal regler som gäller för personer som parkerar bilar inom föreningens och fastighetens tomtområde. Det är viktigt att dessa regler följs.

Parkera på rätt anvisade platser

Den boende samt dennes besökare ska parkera sina bilar inom det område som är skyltat som parkering. Den boende får inte stå på de platser som har motorvärmaruttag eller är skyltade med förhyrd parkering. Det är endast tillåtet att parkera registrerade personbilar som är i bruk.

Det krävs tillstånd att parkera hos oss

När medlem/boende och dennes besökare parkerar, ska de ha giltigt parkeringstillstånd väl synligt i framrutan. Varje lägenhet i föreningen får möjlighet att köpa ett (1) boendekort för 200 kr och två (2) gästkort för 100 kr/st, som ger tillstånd att parkera. Med ett ”boendetillstånd” får ett fordon parkeras under obegränsad tid. Med ett ”gästtillstånd” får ett fordon parkeras endast parkera ett dygn. Missbruk eller kopiering av dessa tillståndskort polisanmäls, enbart tillstånd i original är giltiga.

Parkeringstillstånden gäller i ett (1) år, från början av januari till slutet av januari följande år. Om ett nytt parkeringstillstånd utfärdas för att ersätta ett tidigare parkeringstillstånd som fortfarande är i giltighetsperioden tas en avgift på 500 kr/parkeringstillstånd ut.

Företagsbilar och tjänstebilar får inte använda sig av ”boendetillstånd” vid parkering på området. De ska endast använda sig av ”gästtillstånd”.

Parkeringstillstånden tillhör lägenheten. När du säljer din bostadsrätt ska du lämna över dina parkeringstillstånd till köparen.

Det här gäller för tjänstebilar

I normala fall får inga tjänstebilar parkeras på föreningens parkeringar. Vi gör undantag för tjänstebil som är registrerad som personbil och där personen betalar förmånsvärde för att använda bilen privat. I de fallen kräver vi in

 • ett intyg från arbetsgivaren, som visar att det finns en överens­­kommel­se om privat användning
 • ett intyg från skatteverket om att användare betalar förmånsvärde.

Om dessa intyg lämnas till styrelsen kan vi utfärda ett kompletterande parkeringstillstånd. Det är viktigt att det placeras väl synligt på vänster sida i framrutan.

Här är det inte tillåtet att parkera

Inga fordon får parkeras framför garageportarna. Inte heller utanför skyltad parkering. Inga avställda bilar får parkeras på området.

Det råder parkeringsförbud på övriga ytor och gårdar. Av- och påstigning, samt av- och pålastning är tillåtet, om det sker vid bilen var tionde minut.

Parkering av motorcykel, husvagnar och husbilar

Motorcykel (MC) är det tillåtet att parkera bakom ena garagesidan vid nedfarten till gårdarna.

Inga husvagnar eller husbilar får parkeras på våra parkeringsplatser.

Bevakning sker i området

Föreningen har avtal med ett bevakningsföretag att övervaka dessa regler. Om du inte följer dessa regler kan det leda till böter.

Parkering efter Vetterslundsgatan

Det är kommunen som har hand om de parkeringar som finns efter Vetterslundsgatan. Där gäller regler som föreningen inte kan påverka. Ta kontakt med Västerås stad om du vill veta vilka regler som gäller där.

Parkeringspolicy 2024

Uppdatering om Parkeringskort.

Andrahandsuthyrning

En andrahandsuthyrning, eller andrahandsupplåtelse som det formellt sett heter, uppstår när någon annan än bostadsrättshavaren självständigt använder lägenheten. Detta gäller även om du lånar ut lägenheten till någon i den närmaste familjekretsen. Det krävs inte att du tar betalt av den som använder lägenheten för att det ska räknas som en andrahandsupplåtelse.

Stadgar Brf Vetterslund

Läs mer om parkeringstillstånd.

Gemensamma Utrymmen

Föreningslokal

Föreningen har en samlingslokal på Vetterslundsgatan 86. I denna lokal hålls föreningens årsstämma. Föreningens medlemmar kan hyra den mot en avgift på 400 kronor per dygn. Köket har två ugnar, stor kaffebryggare, mikro samt diskmaskin. Porslin finns upp till 48 kuvert, samt flera typer av glas.

Viktigt att tänka på:

 • Lokalen får ej användas för övernattning. Rökning är ej tillåten i lokalen. Eftersom det finns boende i våningen över lokalen är det mycket viktigt att de som hyr lokalen tar hänsyn till grannarna.
 • Du som hyr lokalen har ansvarar för att städning utförs efter hyrestillfället. Görs inte detta, eller om det är slarvigt städat, kan vi i föreningen debitera dig som hyr för extra städning, med lägst 500 kronor. Hyrestagaren ansvarar också för eventuellt skadad utrustning, stolar eller bord samt sönderslaget porslin, glas och liknande. Kostnaden för reparationer eller nyinköp debiteras dig som hyrestagare.
 • Du bokar föreningslokalen med en bokningsbricka på en bokningstavla som sitter uppsatt i trapphuset vid expeditionen i Vetterslundsgatan 62. Avgiften för hyrd lokal kommer på samma faktura som för avgiften för lägenheten.
 • Bastun som angränsar bokas separat. Den ingår inte då man hyr föreningslokalen.

Bastu

Föreningen har en bastu i Vetterslundsgatan 86. För att få tillgång till bastun måste den boende lösa ett medlemskap för gym och bastu som kostar 200 kronor per år. Dessutom måste den boende kvittera ut en bokningsbricka som kostar 100 kronor. Det gör den boende på Expeditionen. Vi kan ta emot kontant betalning på expeditionen men vi föredrar via Swish 123 357 04 54.

Den boende bokar sin bastutid med bokningsbricka på en bokningstavla som sitter uppsatt utanför bastun. Efter varje bastupass ansvarar den boende själv för städningen.

För mer information kom till Expeditionen på expeditionstid.

Tvättstugor

Det finns en tvättstuga på varje gård. Tider bokas genom att med nyckellåsen markera önskad tid på en bokningstavla som finns utanför tvättstugan. Nyckellåsen kan den boende också använda till att låsa dörrarna med när den boende tvättar. Respektera de bokade tiderna. Tillåtna tvättider är mellan 07.00 – 21.00 på vardagar och 09.00-21.00 på söndagar. Tiderna finns också anslagna i tvättstugan. Tvättmaskin för mattor finns i Vetterslundsgatan 14 och 56. Bygelbehå får inte tvättas löst i maskinerna eftersom de kan skada maskinerna.

Lägenhetsnycklar går till tvättstugan. Varje lägenhet har två bokningslås (till tvättstugan) med tillhörande nycklar. Dessa ska överlämnas till köparen av säljaren. Om ni saknar bokningslås eller tvättstugenyckel kan den boende köpa dem för 275 kr/st på expeditionen under expeditionstid varannan måndag mellan 17:00 – 18:00.

Tvättstugan ska städas innan den boende lämnar den efter avslutad tvättid. Detta innebär:

 • Torka av alla maskiner och bänkar.
 • Golven ska sopas och torkas.
 • Ta bort luddet i torktumlaren.
 • Rengör tvättmedelsfacken i maskinerna. Kvarliggande tvättmedel orsakar mögel och det kan orsaka stora problem för allergiker.
 • Överdosera inte tvättmedlet. Tänk på att vi har mjukt vatten i Västerås.
 • Färgmedel får inte användas i tvättmaskinerna.
 • Gamla tvättmedelspaket och dylikt får inte lämnas i tvättstugorna utan skall lämnas i miljöboden
 • Bygel-BH får inte tvättas fritt i maskinerna.

När den boende är klar med sitt tvättpass ska bokningslåset tas bort. Den boende kan antingen sätta det på ”parkeringsraden” som finns unders på bokningstavlan eller flytta den till ett nytt pass.

Observera att enbart boende i föreningen får tvätta i våra tvättstugor. Av den anledningen är det viktigt att boende stänger dörrar till tvättstugan och källaren så att obehöriga inte kan ta sig in.

Gym

Föreningen har ett gym som finns i Vetterslundsgatan 74. För att få tillgång till bastun måste den boende lösa ett medlemskap för gym och bastu som kostar 200 kronor per år. Dessutom måste den boende kvittera ut en bokningsbricka som kostar 100 kronor. Det gör den boende på Expeditionen. Vi kan ta emot kontant betalning på expeditionen men föredrar via Swish 123 357 04 54. Gymmet behöver inte bokas i förväg.

För mer information kom till Expeditionen på expeditionstid.

Gästlägenheter

Vi har tre stycken gästlägenheter på området. De ligger på Vetterslundsgatan 8, 36 och 46. Ibland är någon eller några av dessa lägenheter upptagna under perioder, till exempel när det är någon typ av byggnadsarbeten i föreningen.

I varje gästlägenhet finns 4 bäddar, toalett och dusch samt ett litet pentry. I pentryt finns viss köksutrustning.

Det är bara i Vetterslundsgatan 8 som det är tillåtet att ha husdjur. Den boende får alltså inte ha husdjur i 36:an och 46:an. Vi ber de boende respektera det och tänka på människor som är allergiska.

För att få tillgång till gästlägenheterna måste den boende kvittera ut en bokningsbricka som kostar 100 kronor. Den boende bokar sin gästlägenhet på bokningstavlan utanför expeditionen i Vetterslundsgatan 62. Varje bokningspass startar ena dagen 12.00 och slutar 11.59 dagen efter. Vi denna tidpunkt måste lägenheten vara städad och klar eftersom den boende inte kommer in i lägenheten efter klockan passerat 11.59.

Kostnaden är 200 kronor per dygn och det är den boende som bokar som är ansvarig för att lokalen är städad vid hyrestidens slut. Om lägenheten inte är städad får den boende betala den faktiska städkostnaden som blir om vi behöver anlita en städfirma att städa efter dig.

Observera. Lägenheterna är enbart till för boendes tillfälliga gäster. Ingen andrahandsuthyrning är tillåten av våra gästlägenheter. Missbrukas bokning av dessa gästlägenheter kan boende förlora rätten till att hyra dem överhuvud taget.

Källare och Källarförråd

Till varje lägenhet hör ett källarförråd. Nyckeln till detta ska säljaren lämna över till köparen. I källargången är det absolut förbjudet att ställa saker. Det är bland annat av brandsäkerhetsskäl. Saker som ändå ställs i dessa utrymmen kommer kasseras.

Matkällare

På varje gård finns ett begränsat antal matkällare. Regeln ”först till kvarn”- gäller. En lista över matkällarna finns uppsatt, där framgår vilka som är lediga. Finns något ledigt är det bara för den boende att skriva upp sig med namn och objektnummer (numret som finns anslaget på dörrkarmen runt lägenhetsdörren).

Uthyrningsförråd

Det kan finnas extra förråd av olika storlek att hyra. De flesta uthyrningsförråd är cirka 3-6 kvadratmeter stora. För att ställa sig i kö vänder den boende sig till Expeditionen eller mailar till info@vetterlund.se.

För mer information kom till Expeditionen på expeditionstid.