Skyddsrum

I föreningen har vi sju skyddsrum, ett på varje gård. På bilden längre ner på sidan ser du i vilket hus ditt närmaste skyddsrum ligger. Dörren från gården in till skyddsrummet är markerad med den här skylten. Alla skyddsrum ligger i källarplanet.

Skylt med symbol för och texten Skyddsrum

I fredstid kan skyddsrum vara inredda som förråd. Förråden ska kunna tas bort inom 48 timmar om situationen kräver det.

Karta över skyddsrum på Vetterslund med symbol för skyddsrum på den byggnad där det finns ett
Karta över de sju skyddsrummen på Vetterslund i Västerås från MSB:s skyddsrumskarta.

Läs mer på Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps (MSB) sida om skyddsrum