Bevakning och störningar

Brf Vetterslund anlitar ett bevakningsföretag för områdes- och parkeringsbevakning. De går ronder i området oregelbundet samt ansvarar för att fordon har parkeringstillstånd och parkeras på rätt platser. Föreningen kan även styra bevakningen genom att vid behov begära utökning av ronderingen.

Blir ni störda av er granne, ring telefon 021-31 45 50. För att styrelsen ska komma till rätta med störningsproblem krävs det att de är dokumenterade. Den som orsakar en störningsutryckning får betala den räkning som föreningen får av bevakningsföretaget, cirka 1600 kronor.

Du hittar vårt bevakningsföretags telefonnummer på baksidan av Vetterslundaren eller på anslag i trapphuset.