Stadgar

Alla bostadsrättsföreningar måste ha stadgar. I stadgarna beskrivs reglerna för föreningens verksamhet. För att få föreningen registrerad måste registreringsmyndigheten (Bolagsverket) godkänna stadgarna.

Stadgarna får inte innehålla bestämmelser som är olagliga, otydliga, motsägelsefulla eller vilseledande. Om en olaglig bestämmelse trots allt skulle registreras, betyder det ändå inte att bestämmelsen blir laglig.

När föreningen är registrerad är stadgarna bindande för alla som har med föreningens verksamhet att göra.

Länk till stadgar i Brf Vetterslund (pdf)