Andrahandsuthyrning

En andrahandsuthyrning uppstår när någon annan än bostadsrättshavaren självständigt använder lägenheten. Detta gäller även om du lånar ut lägenheten till någon i den närmaste familjekretsen. Det krävs inte att du tar betalt av den som använder lägenheten för att en andrahandsupplåtelse inträffar.

Om du vill hyra eller låna ut lägenheten ska du ansöka om styrelsens godkännande. Ansökan ska vara skriftlig. Du ska ange vilken tidsperiod ansökan gäller, varför du vill hyra ut, samt namn och personnummer på den som ska bo i lägenheten. Styrelsen lämnar sedan ett skriftligt besked om sitt beslut.