Felanmälan

Felanmälan görs till Riksbyggen. Antingen via webben eller på telefon 0771-860 860, telefonen är öppen dygnet runt.

Länk till Riksbyggens felanmälan.

Kom ihåg att du själv ansvarar för och bekostar reparationer i det så kallade ytskiktet i din bostad. Läs igenom föreningens stadgar och se efter var gränsdragningen går för vad du själv bekostar och det som föreningen betalar.

Länk till sidan om föreningens stadgar.

Om du drabbas av skadedjur anmäler du det direkt till Anticimex 075-245 10 00.