Utlämning av taggar till nya systemet

Här kommer ett antal tider för avhämtning av de nya taggarna till det nya systemet.
I det nya systemet kommer du att kunna boka föreningslokalen, gästlägenheter, bastu och tvättstugor från anslagstavlan i din trapp. Du kommer också att behöva taggen för att komma in i trapphuset.
Mer information om det kommer att ske på den nya digitala anslagstavlan i trapphuset.

Vi har tider mellan 17/3 och 22/3. Vi har tider på helgen, kvällstid och dagtid; allt för att underlätta för er.
Den som får hämta ut taggarna är ENDAST ägaren till lägenheten, eller med fullmakt från denne.
Medtag giltig ID-handling och ev. fullmakt från ägaren (även dennes ID-handling eller foto på dennes ID-handling).
Ni kommer att kvittera ut dessa taggar.
Respektera era grannar om det blir köer. Man behöver inte komma första timmen då vi har öppet flera timmar varje utlämningstillfälle.

Utlämning sker på Expeditionen (Vetterslundsgatan 62)

Söndag 17/3 12-16
Måndag 18/3 17-20
Tisdag 19/3 08-12
Onsdag 20/3 12-16
Torsdag 21/3 18-20
Fredag 22/3 17-19

Med vänliga hälsningar Styrelsen