Avgiftshöjning 2024

Styrelsen för Brf Vetterslund har vid fastställandet av budgeten för 2023 i samråd med Riksbyggens ekonom beslutat om nedan angivna höjningar att gälla från och med 2024-01-01

• Årsavgifterna höjs med 4,2 %
• Garage, p-platser och förråd höjs med 5 %

På grund av ökade driftskostnader och höjda räntor


Vänliga hälsningar Styrelsen