Parkering

Det finns gott om parkeringar i vår bostadsrättsförening. Här kan du läsa om hur du gör för att hyra en parkering och om de regler som gäller hos oss.

Elbilsplats

Elbilsplatser att hyra i sin helhet är 18 st, hälften är uthyrda i dagsläget.

Kostnaden är 260 kr för platsen i sig (kostnad till oss som Brf), 89 kr för tjänsten (till Waybler som tillhandahar tjänsten) och 3 kr/kWh för elen.

Hyra parkering med elstolpe

Vi har 56 parkeringar med eluttag. Vill du hyra en parkeringsplats med eluttag, hör av dig till expeditionen. Finns det ingen plats ledig går det bra att ställa sig i kö.
Viktigt att komma ihåg.

  • Ta alltid loss och ta med sladden mellan stolpen och motorvärmaren. Den får av säkerhetsskäl absolut aldrig sitta kvar i uttaget. Om du glömt sladden kommer den att plockas bort. Du får hämta den på expeditionstid på expeditionen.
  • Det är absolut förbjudet att ladda e-bilar via el-stolpen. Våra elinstallationer är inte anpassade för elbilar. Det finns risk för brand. Missbruk kan innebära att din plats sägs upp.

Hyran för parkering med eluttag är cirka 170 kronor per månad.

Här hittar du expeditionens öppettider.

Regler för parkering i området

För att uppnå säkerhet, trivsel och minsta miljöpåverkan har vi i Brf Vetterslund ett antal regler som gäller för personer som parkerar bilar inom föreningens och fastighetens tomtområde. Det är viktigt att dessa regler följs.

Parkera på rätt anvisade platser

Du som medlem/boende samt dina besökare ska parkera era bilar inom det område som är skyltat som parkering. Du får inte stå på de platser som har motorvärmaruttag eller är skyltade med förhyrd parkering. Det är endast tillåtet att parkera registrerade personbilar som är i bruk.

Det krävs tillstånd att parkera hos oss

När du som medlem/boende och dina besökare parkerar, ska ni ha giltigt parkeringstillstånd väl synligt i framrutan. Varje lägenhet i föreningen får ett (1) boendekort och tre (3) gästkort som ger tillstånd att parkera. Med ett ”boendetillstånd” får ett fordon parkeras under obegränsad tid. Med ett ”gästtillstånd” får ett fordon parkeras endast parkera ett dygn. Missbruk eller kopiering av dessa tillståndskort polisanmäls.

Företagsbilar och tjänstebilar får inte använda sig av ”boendetillstånd” vid parkering på området. De ska endast använda sig av ”gästtillstånd”.

Parkeringstillstånden tillhör lägenheten. När du säljer din bostadsrätt ska du lämna över dina parkeringstillstånd till köparen.

Det här gäller för tjänstebilar

I normala fall får inga tjänstebilar parkeras på föreningens parkeringar. Vi gör undantag för tjänstebil som är registrerad som personbil och där personen betalar förmånsvärde för att använda bilen privat. I de fallen kräver vi in

  • ett intyg från arbetsgivaren, som visar att det finns en överens­­kommel­se om privat användning
  • ett intyg från skatteverket om att användare betalar förmånsvärde.

Om dessa intyg lämnas till styrelsen kan vi utfärda ett kompletterande parkeringstillstånd. Det är viktigt att det placeras väl synligt på vänster sida i framrutan.

Här är det inte tillåtet att parkera

Inga fordon får parkeras framför garageportarna. Inte heller utanför skyltad parkering. Inga avställda bilar får parkeras på området.

Det råder parkeringsförbud på övriga ytor och gårdar. Av- och påstigning, samt av- och pålastning är tillåtet, om det sker vid bilen var tionde minut.

Parkering av motorcykel, husvagnar och husbilar

Motorcykel (MC) är det tillåtet att parkera bakom ena garagesidan vid nedfarten till gårdarna.

Inga husvagnar eller husbilar får parkeras på våra platser. En husbil som är registrerad som personbil får ställas på en förhyrd plast. Då ska kopia på registreringsbevis lämnas till styrelsen.
Husvagnar och husbilar får endast parkeras tre dygn i sträck på grusplanen under perioden april-september. Det är under förutsättning att inte grusplanen används för underhållsarbete.

Bevakning sker i området

Föreningen har avtal med ett bevakningsföretag att övervaka dessa regler. Om du inte följer dessa regler kan det leda till böter.

Parkering efter Vetterslundsgatan

Det är kommunen som har hand om de parkeringar som finns efter Vetterslundsgatan. Där gäller regler som föreningen inte kan påverka. Ta kontakt med Västerås stad om du vill veta vilka regler som gäller där.

Parkeringspolicy 2018

Elbilsplats

Elbilsplatser att hyra i sin helhet är 18 st, hälften är uthyrda i dagsläget.

Kostnaden är 260 kr för platsen i sig (kostnad till oss som Brf), 89 kr för tjänsten (till Waybler som tillhandahar tjänsten) och 3 kr/kWh för elen.

Hör av dig till  om du expeditionen om du vill hyra en plats eller ställa dig i kö.

Hyra parkering med elstolpe

Vi har 56 parkeringar med eluttag. Vill du hyra en parkeringsplats med eluttag, hör av dig till expeditionen. Finns det ingen plats ledig går det bra att ställa sig i kö.
Viktigt att komma ihåg.

  • Ta alltid loss och ta med sladden mellan stolpen och motorvärmaren. Den får av säkerhetsskäl absolut aldrig sitta kvar i uttaget. Om du glömt sladden kommer den att plockas bort. Du får hämta den på expeditionstid på expeditionen.
  • Det är absolut förbjudet att ladda e-bilar via el-stolpen. Våra elinstallationer är inte anpassade för elbilar. Det finns risk för brand. Missbruk kan innebära att din plats sägs upp.

Hyran för parkering med eluttag är cirka 170 kronor per månad.

Här hittar du expeditionens öppettider.

Regler för parkering i området

För att uppnå säkerhet, trivsel och minsta miljöpåverkan har vi i Brf Vetterslund ett antal regler som gäller för personer som parkerar bilar inom föreningens och fastighetens tomtområde. Det är viktigt att dessa regler följs.

Parkera på rätt anvisade platser

Du som medlem/boende samt dina besökare ska parkera era bilar inom det område som är skyltat som parkering. Du får inte stå på de platser som har motorvärmaruttag eller är skyltade med förhyrd parkering. Det är endast tillåtet att parkera registrerade personbilar som är i bruk.

Det krävs tillstånd att parkera hos oss

När du som medlem/boende och dina besökare parkerar, ska ni ha giltigt parkeringstillstånd väl synligt i framrutan. Varje lägenhet i föreningen får ett (1) boendekort och tre (3) gästkort som ger tillstånd att parkera. Med ett ”boendetillstånd” får ett fordon parkeras under obegränsad tid. Med ett ”gästtillstånd” får ett fordon parkeras endast parkera ett dygn. Missbruk eller kopiering av dessa tillståndskort polisanmäls.

Företagsbilar och tjänstebilar får inte använda sig av ”boendetillstånd” vid parkering på området. De ska endast använda sig av ”gästtillstånd”.

Parkeringstillstånden tillhör lägenheten. När du säljer din bostadsrätt ska du lämna över dina parkeringstillstånd till köparen.

Det här gäller för tjänstebilar

I normala fall får inga tjänstebilar parkeras på föreningens parkeringar. Vi gör undantag för tjänstebil som är registrerad som personbil och där personen betalar förmånsvärde för att använda bilen privat. I de fallen kräver vi in

  • ett intyg från arbetsgivaren, som visar att det finns en överens­­kommel­se om privat användning
  • ett intyg från skatteverket om att användare betalar förmånsvärde.

Om dessa intyg lämnas till styrelsen kan vi utfärda ett kompletterande parkeringstillstånd. Det är viktigt att det placeras väl synligt på vänster sida i framrutan.

Här är det inte tillåtet att parkera

Inga fordon får parkeras framför garageportarna. Inte heller utanför skyltad parkering. Inga avställda bilar får parkeras på området.

Det råder parkeringsförbud på övriga ytor och gårdar. Av- och påstigning, samt av- och pålastning är tillåtet, om det sker vid bilen var tionde minut.

Parkering av motorcykel, husvagnar och husbilar

Motorcykel (MC) är det tillåtet att parkera bakom ena garagesidan vid nedfarten till gårdarna.

Inga husvagnar eller husbilar får parkeras på våra platser. En husbil som är registrerad som personbil får ställas på en förhyrd plast. Då ska kopia på registreringsbevis lämnas till styrelsen.
Husvagnar och husbilar får endast parkeras tre dygn i sträck på grusplanen under perioden april-september. Det är under förutsättning att inte grusplanen används för underhållsarbete.

Bevakning sker i området

Föreningen har avtal med ett bevakningsföretag att övervaka dessa regler. Om du inte följer dessa regler kan det leda till böter.

Parkering efter Vetterslundsgatan

Det är kommunen som har hand om de parkeringar som finns efter Vetterslundsgatan. Där gäller regler som föreningen inte kan påverka. Ta kontakt med Västerås stad om du vill veta vilka regler som gäller där.

Parkeringspolicy 2018