Parkering

Det finns gott om parkeringar i vår bostadsrättsförening. Här kan du läsa om hur du gör för att hyra en parkering och om de regler som gäller hos oss.


Elbilsplats

Vi har 18 platser för att ladda sin elbil. En parkeringsplats hyra kostar 273 kr och betalas på hyresfakturan från Riksbyggen.

Vi har ett företag som heter Waybler som hjälper oss med laddstolparna. Man kommer få avtalet på mail och sen kommer man starta/stoppa sin laddning via Wayblers app.

De som brukar ett ladduttag får betala 89 kr i månaden till Waybler i månadsavgift + den strömmen man förbrukar. Den strömmen kostar 3 Kr Kwh när man laddar.

Vi har för närvarande 1 plats lediga.


Hyra parkering med elstolpe

Vi har 56 parkeringar med eluttag. Vill du hyra en parkeringsplats med eluttag, hör av dig till expeditionen. Finns det ingen plats ledig går det bra att ställa sig i kö.

Viktigt att komma ihåg!

  • Ta alltid loss och ta med sladden mellan stolpen och motorvärmaren. Den får av säkerhetsskäl absolut aldrig sitta kvar i uttaget. Om du glömt sladden kommer den att plockas bort. Du får hämta den på expeditionstid på expeditionen.
  • Det är absolut förbjudet att ladda elbilar via el-stolpen. Våra elinstallationer är inte anpassade för elbilar. Det finns risk för brand. Missbruk kan innebära att din plats sägs upp.

Hyran för parkering med eluttag är 177 kronor per månad.

Här hittar du expeditionens öppettider.


Regler för parkering i området

För att uppnå säkerhet, trivsel och minsta miljöpåverkan har vi i Brf Vetterslund ett antal regler som gäller för personer som parkerar bilar inom föreningens och fastighetens tomtområde. Det är viktigt att dessa regler följs.

Parkera på rätt anvisade platser

Du som medlem/boende samt dina besökare ska parkera era bilar inom det område som är skyltat som parkering. Du får inte stå på de platser som har motorvärmaruttag eller är skyltade med förhyrd parkering. Det är endast tillåtet att parkera registrerade personbilar som är i bruk.

Det krävs tillstånd att parkera hos oss

När medlem/boende och dennes besökare parkerar, ska de ha giltigt parkeringstillstånd väl synligt i framrutan. Varje lägenhet i föreningen får möjlighet att köpa ett (1) boendekort för 200 kr och två (2) gästkort för 100 kr/st, som ger tillstånd att parkera. Med ett ”boendetillstånd” får ett fordon parkeras under obegränsad tid. Med ett ”gästtillstånd” får ett fordon parkeras endast parkera ett dygn. Missbruk eller kopiering av dessa tillståndskort polisanmäls, enbart tillstånd i original är giltiga.

Parkeringstillstånden gäller i ett (1) år, från början av januari till slutet av januari följande år. Om ett nytt parkeringstillstånd utfärdas för att ersätta ett tidigare parkeringstillstånd som fortfarande är i giltighetsperioden tas en avgift på 500 kr/parkeringstillstånd ut.

Företagsbilar och tjänstebilar får inte använda sig av ”boendetillstånd” vid parkering på området. De ska endast använda sig av ”gästtillstånd”.

Parkeringstillstånden tillhör lägenheten. När du säljer din bostadsrätt ska du lämna över dina parkeringstillstånd till köparen.

Det här gäller för tjänstebilar

I normala fall får inga tjänstebilar parkeras på föreningens parkeringar. Vi gör undantag för tjänstebil som är registrerad som personbil och där personen betalar förmånsvärde för att använda bilen privat. I de fallen kräver vi in

  • ett intyg från arbetsgivaren, som visar att det finns en överens­­kommel­se om privat användning
  • ett intyg från skatteverket om att användare betalar förmånsvärde.

Om dessa intyg lämnas till styrelsen kan vi utfärda ett kompletterande parkeringstillstånd. Det är viktigt att det placeras väl synligt på vänster sida i framrutan.

Här är det inte tillåtet att parkera

Inga fordon får parkeras framför garageportarna. Inte heller utanför skyltad parkering. Inga avställda bilar får parkeras på området.

Det råder parkeringsförbud på övriga ytor och gårdar. Av- och påstigning, samt av- och pålastning är tillåtet, om det sker vid bilen var tionde minut.

Parkering av motorcykel, husvagnar och husbilar

Motorcykel (MC) är det tillåtet att parkera bakom ena garagesidan vid nedfarten till gårdarna.

Inga husvagnar eller husbilar får parkeras på våra parkeringsplatser.

Bevakning sker i området

Föreningen har avtal med ett bevakningsföretag att övervaka dessa regler. Om du inte följer dessa regler kan det leda till böter.

Parkering efter Vetterslundsgatan

Det är kommunen som har hand om de parkeringar som finns efter Vetterslundsgatan. Där gäller regler som föreningen inte kan påverka. Ta kontakt med Västerås stad om du vill veta vilka regler som gäller där.

Parkeringspolicy 2024