Underhåll, reparationer och renoveringar

Föreningen bekostar större underhålls- och reparationsarbeten. Invändiga renoveringar betalar respektive medlem själv. Det är dock inte tillåtet att göra vad som helst.

När du som medlem ska renovera

Du har både skyldigheter och rättigheter när det gäller underhåll och renovering inne i din lägenhet.

Det här får du till exempel göra själv eller stå för i lägenheten

 • byta packning i kranen
 • byta hela blandaren
 • rensa ytliga stopp i avlopp
 • måla och tapetsera
 • byta golv och kakel.

Renovering ska ske under förutsättning att det görs på ett professionellt och bra sätt.

Det här får du inte göra utan att prata med styrelsen

Vissa saker kan du kanske få tillstånd av styrelsen till att göra, andra är helt förbjudna. Här är några exempel

 • ingrepp i bärande konstruktion, till exempel att riva en vägg
 • ta bort eller flytta värmeelement (radiatorer)
 • ändra ledningar för avlopp, värme, gas eller vatten
 • ta bort eller byta handdukstork i badrum
 • byta ut innertak i badrum
 • bygga in toalett eller toalettkassett
 • andra typer av väsentliga ändringar.

Har du gjort en otillåten ombyggnad som är till skada eller olägenhet för föreningen kan du bli skyldig att återställa lägenheten till det skick den var i före ombyggnaden. Du kan också bli skadeståndsskyldig för eventuella skador som har uppstått på grund av ombyggnaden. Till exempel vattenskada. Om ombyggnaden är att se som vanvård, kan du till och med bli uppsagd.

Sätt upp rätt sorts fläkt i köket

I vår förening får vi bara installera och använda kolfilterfläkt i köket. Fläkten får inte anslutas till köksventilen. Det är på grund av att vårt ventilationssystem som är ett så kallat ”självdragssystem”. Skulle du använda en annan fläkt drar oset in till dina grannar och det orsakar stor otrevnad.

Vill du glasa in din balkong?

Läs mer här om hur du gör.

Föreningens underhålls- och reparationsarbeten

Här beskriver vi några av de arbeten som tidigare har gjorts och som pågår nu i föreningen.

Installation av vindsstegar

Start 25 april 2022. Riksbyggen ska bygga eller installera 27 stegar i 27 av våra trapphus mellan vind och yttertak.
Snickare kommer under tiden att förbereda arbetet på en släpvagn som står på gården.
Arbetet planeras bli klart på en vecka.

Utbyte av issprängda stuprör – klart

Pågick vintern 2021-2022.

Belysning på parkeringen vid grusplanen – klart

Pågick 2021.

Renovering av pelare – klart

Arbetet pågick mellan mars och augusti 2021.

Komplettering av fastsättningspunkter på avloppsrör i källarplan

Arbetet pågick 2020-2021.

Renovering av bottenavloppsstammar – klart

I september 2020 startade en renovering av de avloppsledningar som ligger i källargolven. Det är de ledningar som för ut vårt avloppsvatten till kommunens ledningar.

Det är Misab Rörteknik AB som har hand om det arbetet. Misab Rörteknik har bytt namn och heter nu Recover.

Allt jobb har skett i källarplanet, inget jobb i lägenheterna.

Arbetet pågick 2020 och 2021.

Översyn av köksavlopp – klart

Arbetet tar julledigt 18 december och börjar igen 7 januari.

Arbetet med att kontrollera och åtgärda köksavloppens standard startade i mitten av oktober. Arbetet kommer att hålla på under cirka 6-7 månader. Entreprenören heter Dambergs rör och reparatören som kommer till er kommer att kunna legitimera sig.

Anledning till projektet är att det uppstått läckor som orsakat vattenskador i flera lägenheter. Föreningen har gjort statuskontroller av rör i kök och hittat brister som måste åtgärdas.
Vad som måste göras bestäms då reparatören är på plats. Det innebär att vi inte i förväg kan tala om exakt vad som ska göras i varje lägenhet eftersom det beror på hur köket är byggt.

Vissa lägenheter är enkla medan andra är mer komplicerade och kräver till exempel att schaktet bakom diskbänken öppnas.

OBS! Schaktet öppnas genom att ett hål sågas upp i baksidan av diskbänksskåpet. Hålet lagas sedan med en vit masonitskiva. Detta gäller alla kök, även nybyggda, som har ett schakt för rören.

Dessutom kommer rör som hänger lösa att fixeras och på liggande rör kollas fallet och rensas. En fuktmätning kommer också att göras. Varje besök tar 3-5 timmar.

Information om att arbetet ska starta kommer från entreprenören cirka 1 vecka innan. Ni får
ytterligare information cirka 1 dag innan de vill komma in hos er. Den tejpas på lägenhets-
dörren.

Har ni hund eller katt måste ni meddela entreprenören detta. Telefonnumret ni ska ringa finns i informationen.

Som vanligt gäller att ni MÅSTE ställa lägenhetsdörrens låscylinder i SERVICELÄGE annars kan inte entreprenören öppna dörren.

Byte av belysning och termostater – klart

Arbetet som Mälarenergi ska göra i föreningen har börjat. De ska byta ut termostater och insatsventiler på våra värmeelement samt belysning i trapphus och på parkeringar. Det här sparar energi och därmed pengar åt oss i föreningen.

När det gäller arbetet i våra lägenheter får vi en avisering cirka en vecka i förväg. Där står vilken dag de kommer till din lägenhet. Arbetena utförs mellan klockan 7.30-16.30 tisdagar, onsdagar och torsdagar. Arbete som påbörjas under dagen ska göras klart innan entreprenören lämnar lägenheten för dagen.

Viktigt att tänka på

 1. När det är dags för arbete i din lägenhet, sätt låset i din ytterdörr i serviceläge, se bild längre ner på sidan.
 2. Se till att det går bra att komma fram och arbeta med radiatorerna (värmeelementen). Det vill säga, flytta undan eventuella möbler som står i vägen.
Så här sätter du låset i serviceläge
Så här sätter du låset i serviceläge

Preliminär tidplan

Byte av termostater och insatsventiler i lägenheter, trapphus, källare med flera ungefär vecka 4 och framåt. Vecka 5 pågår inget arbete. Det fortsätter vecka 6 igen. Arbetet startar på gård 3, Vetterslundsgatan 32-36, och går sedan vidare till gård 2 och sen 1.

Rörtätning – klart

I drygt ett år kommer arbetet med att täta vatten- och avloppsrör mellan lägenheter och våningsplan att pågå. Arbetet startade den 14 november 2016 och Westerås Brand AB har totalentreprenad för åtgärden. Arbetet startar med källarplanet och går vidare till lägenheterna någon gång efter årsskiftet 2016/2017.

Under arbetet behöver våra entreprenörer få tillgång till alla lägenheter och vissa förråd. Information om hur det går till kommer i din brevlåda ungefär en vecka innan det är dags. Vi kommer också att informera i Vetterslundaren och i trapphuset.

Läs mer i nyheten om rörtätningen.

Slitstätning i badrummen – klart

Mellan den 12 mars och den 25 maj 2018 pågick ett arbete med att täta slitsar i våra badrum.

Fönsterbyte – klart

Under 2017-2018 bytte Peab ut våra fönster. Nu är fönstren mera välisolerade och energibesparande.
Fönsterbytet gällde inte balkongdörrar, fasta fönster och fönster vid franska balkonger.

Byte av låssystem – klart

Under vintern 2016-2017 byttes låsen ut i vår förening.

Viktigt att ställa ditt lås i serviceläge vid arbete i lägenheten

När hantverkare behöver komma in i din lägenhet, ska du ställa låscylindern i serviceläge (nyckeln tas ut i ”Klockan tio läget”). Se detaljerad bild här nere.
Vi utgår från att du har berättat om det finns husdjur i lägenheten eller vill vara hemma då bytet sker, när du hämtat ut din nyckel.