Underhåll, reparationer och renoveringar

Föreningen bekostar större underhålls- och reparationsarbeten. Invändiga renoveringar betalar respektive medlem själv. Det är dock inte tillåtet att göra vad som helst.


När du som medlem ska renovera

Du har både skyldigheter och rättigheter när det gäller underhåll och renovering inne i din lägenhet.

Exempel på vad du får göra själv eller stå för i lägenheten

 • Byta packning i kranen
 • Byta hela blandaren
 • Rensa ytliga stopp i avlopp
 • Måla och tapetsera
 • Byta golv och kakel

Renovering ska ske under förutsättning att det görs på ett professionellt och bra sätt.

Exempel på vad du inte får göra utan att prata med styrelsen

Vissa saker kan du kanske få tillstånd av styrelsen till att göra, andra är helt förbjudna.

 • Ingrepp i bärande konstruktion, till exempel att riva en vägg
 • Ta bort eller flytta värmeelement (radiatorer)
 • Ändra ledningar för avlopp, värme, gas eller vatten
 • Ta bort eller byta handdukstork i badrum
 • Byta ut innertak i badrum
 • Bygga in toalett eller toalettkassett
 • Andra typer av väsentliga ändringar

Har du gjort en otillåten ombyggnad som är till skada eller olägenhet för föreningen kan du bli skyldig att återställa lägenheten till det skick den var i före ombyggnaden. Du kan också bli skadeståndsskyldig för eventuella skador som har uppstått på grund av ombyggnaden, exempelvis vattenskada. Om ombyggnaden är att se som vanvård, kan du bli uppsagd.

Köksfläkt

I vår förening får vi bara installera och använda kolfilterfläkt i köket. Fläkten får inte anslutas till köksventilen. Det är på grund av att vårt ventilationssystem som är ett så kallat ”självdragssystem”. Skulle du ansluta köksfläkten till köksventilen drar oset in till dina grannar och det orsakar stor otrevnad.


Pågående underhåll, reparationer och renoveringar

Byte till säkerhetsdörrar

Under 2024 kommer de gamla ytterdörrarna till lägenheterna bytas ut mot nya säkerhetsdörrar. De nya säkerhetsdörrarna kommer isolera mycket mer mot ljud, ljus och lukter från trapphuset. De nya säkerhetsdörrarna saknar brevinkast och post kommer istället gå till de postlådor som installeras på första våningen i alla trapphus. En tidningshållare kommer installeras utanför varje lägenhets ytterdörr.

Installation av porttelefoner, postlådor och digitala anslagstavlor i trappuppgångar

Under 2023/2024 kommer porttelefoner installeras utanför entréerna till samtliga trappuppgångar. Dessa porttelefoner kommer kopplas till namn och telefonnummer som de boende har blivit ombedda att lämna in till styrelsen. Dörrarna till trapphusen kommer i framtiden vara låsta dygnet runt istället för mellan 21:00 – 07:00 som idag. För att komma in trapphuset måste besökare bli insläppta av en boende genom porttelefonen eller genom att använda de taggar som boende kan hämta ut under våren 2024.

Under 2023/2024 kommer postlådor installeras på första våningen i samtliga trapphus. Post kommer delas ut i dessa postlådor istället för i brevinkastet i lägenheters ytterdörr då vi kommer byta alla lägenheters ytterdörrar till säkerhetsdörrar utan brevinkast. Tidningshållare kommer installeras utanför varje lägenhets ytterdörr. Postlådorna kommer öppnas med de taggar som boende kan hämta ut under våren 2024.

Under 2023/2024 kommer digitala anslagstavlor installeras på första våningen i samtliga trapphus. Genom dessa kommer boende i framtiden kunna få tillgång till information som styrelsen delar med sig av, samt boka tvättstugor, gästlägenheter, föreningslokalen och bastun. För att använda de digitala anslagstavlorna behöver boende använda de taggar som boende kan hämta ut under våren 2024.

Målning i trapphus

Under 2023 och 2024 har trapphusen målats i modernare tappning, inför att postlådor och digitala anslagstavlor ska installeras i trapphusen. Varje gård får en egen färg på en fondvägg i varje trappuppgång, tak och andra väggar målas ljust. Tegelväggar som varit omålade förblir omålade, medans tegelväggar som varit målade målas ljust med samma färg som resterande väggar.


Avslutat underhåll, reparationer och renoveringar

Byte till automatiska lampor i källare

Under 2023 har majoriteten av alla lampor i källarutrymmen bytts ut mot automatiska lampor som tänds när något vistas i utrymmet. Om någon lampa inte fungerar korrekt vänliga kontakta styrelsen.

Uppdatering av fotbollsplan och basketkorg

Under 2023 kommer fotbollsplanen fräshas upp med förbättring av marken, nytt gräs och nya mål. Basketkorgen kommer bytas och bli fristående så både fotbollsplanen och basketkorgen kan nyttjas samtidigt.

Installation av laddstolpar för elbilar

Under 2022 byggdes grusplanen mellan gårdar 3 och 4 om till en parkeringsplats med laddstolpar för elbilar. Totalt finns det plats för 20 stycken bilar. För mer information om elbilsparkeringen se parkering.

Installation av vindsstegar

Start 25 april 2022. Riksbyggen ska bygga eller installera 27 stegar i 27 av våra trapphus mellan vind och yttertak.
Snickare kommer under tiden att förbereda arbetet på en släpvagn som står på gården.

Arbetet planeras bli klart på en vecka.

Utbyte av issprängda stuprör

Pågick vintern 2021-2022.

Belysning på elbilsparkeringen vid grusplanen

Pågick 2021.

Renovering av pelare

Arbetet pågick mellan mars och augusti 2021.

Komplettering av fastsättningspunkter på avloppsrör i källarplan

Arbetet pågick 2020-2021.

Renovering av bottenavloppsstammar

I september 2020 startade en renovering av de avloppsledningar som ligger i källargolven. Det är de ledningar som för ut vårt avloppsvatten till kommunens ledningar.

Det är Misab Rörteknik AB som har hand om det arbetet. Misab Rörteknik har bytt namn och heter nu Recover. Allt jobb har skett i källarplanet, inget jobb i lägenheterna.

Arbetet pågick 2020 och 2021.

Översyn av köksavlopp

Arbetet med att kontrollera och åtgärda köksavloppens standard startade i mitten av oktober. Arbetet kommer att hålla på under cirka 6-7 månader. Entreprenören heter Dambergs rör och reparatören som kommer till er kommer att kunna legitimera sig.

Anledning till projektet är att det uppstått läckor som orsakat vattenskador i flera lägenheter. Föreningen har gjort statuskontroller av rör i kök och hittat brister som måste åtgärdas.

Vad som måste göras bestäms då reparatören är på plats. Det innebär att vi inte i förväg kan tala om exakt vad som ska göras i varje lägenhet eftersom det beror på hur köket är byggt.

OBS! Schaktet öppnas genom att ett hål sågas upp i baksidan av diskbänksskåpet. Hålet lagas sedan med en vit masonitskiva. Detta gäller alla kök, även nybyggda, som har ett schakt för rören.

Dessutom kommer rör som hänger lösa att fixeras och på liggande rör kollas fallet och rensas. En fuktmätning kommer också att göras. Varje besök tar 3-5 timmar.

Information om att arbetet ska starta kommer från entreprenören cirka 1 vecka innan. Ni får ytterligare information cirka 1 dag innan de vill komma in hos er. Den tejpas på lägenhetsdörren. Har ni hund eller katt måste ni meddela entreprenören detta. Telefonnumret ni ska ringa finns i informationen.

Som vanligt gäller att ni MÅSTE ställa lägenhetsdörrens låscylinder i SERVICELÄGE annars kan inte entreprenören öppna dörren.

Byte av belysning och termostater

Arbetet som Mälarenergi ska göra i föreningen har börjat. De ska byta ut termostater och insatsventiler på våra värmeelement samt belysning i trapphus och på parkeringar. Det här sparar energi och därmed pengar åt oss i föreningen.

När det gäller arbetet i våra lägenheter får vi en avisering cirka en vecka i förväg. Där står vilken dag de kommer till din lägenhet. Arbetena utförs mellan klockan 7.30-16.30 tisdagar, onsdagar och torsdagar. Arbete som påbörjas under dagen ska göras klart innan entreprenören lämnar lägenheten för dagen.

Viktigt att tänka på

 • När det är dags för arbete i din lägenhet, sätt låset i din ytterdörr i serviceläge, se information om nycklar.
 • Se till att det går bra att komma fram och arbeta med värmeelementen (radiatorerna). Det vill säga, flytta undan eventuella möbler som står i vägen.

Preliminär tidplan

Byte av termostater och insatsventiler i lägenheter, trapphus, källare m.fl. från ungefär vecka 4 och framåt. Under vecka 5 pågår inget arbete. Arbetet återupptas igen vecka 6. Arbetet startar på gård 3 (Vetterslundsgatan 26-36) och går sedan vidare till gård 2 och sedan gård 1.

Rörtätning

I drygt ett år kommer arbetet med att täta vatten- och avloppsrör mellan lägenheter och våningsplan att pågå. Arbetet startade den 14 november 2016 och Westerås Brand AB har totalentreprenad för åtgärden. Arbetet startar med källarplanet och går vidare till lägenheterna någon gång efter årsskiftet 2016/2017.

Under arbetet behöver våra entreprenörer få tillgång till alla lägenheter och vissa förråd. Information om hur det går till kommer i din brevlåda ungefär en vecka innan det är dags. Vi kommer också att informera i Vetterslundaren och i trapphuset.

Läs mer i nyheten om rörtätningen.

Slitstätning i badrummen

Mellan den 12 mars och den 25 maj 2018 pågick ett arbete med att täta slitsar i våra badrum.

Fönsterbyte

Under 2017-2018 bytte Peab ut våra fönster. Nu är fönstren mera välisolerade och energibesparande. Fönsterbytet gällde inte balkongdörrar, fasta fönster eller fönster vid franska balkonger.

Byte av låssystem

Våra fastigheter, garage och miljöbodar har fått nya lås vintern 2016-2017. Arbete är gjort av Låscenter. Våra uthyrningsförråd har försetts med låsbyglar där hyresgästen själv får sätta dit ett eget hänglås.