El, värme och vatten

Hushållsel

Föreningen har inget avtal för medlemmarna avseende hushållsel.

Jordfelsbrytare

Alla våra lägenheter är försedda med jordfelsbrytare. Kontrollera med ert försäkringsbolag. I vissa bolag går det att få rabatt på hemförsäkringen då det finns jordfelsbrytare i hemmet.


Värmesystem och element

När det är kyligt ute kan det kännas rått och kallt i lägenheten. Det kommer frågor om hur vi kan påstå att värmen är på när elementen är kalla. Här ska vi försöka förklara några saker.

Att elementen (även kallat radiatorer) är kalla nertill och varma upptill är helt normalt. Det har att göra med hur värmen cirkulerar i elementet.

Styrelsen kan göra ”loggningar” då vi mäter temperaturen i lägenheten i minst 3 dagar. Vi placerar mätenheten, ”loggen”, på en meters höjd, någonstans mitt i rummet. Det blir inte en rättvis mätning om man skulle mäta temperaturen för nära fönstret eller på golvet, för där är det alltid lägre temperatur. Efter tre dagar hämtar vi loggen och läser av resultatet. Då kan vi se om det behövs några speciella åtgärder i just den lägenheten

Ni ska inte felanmäla till Riksbyggen utan vända er till styrelsen så ordnar vi en loggning av värmen. Skicka e-post till info@vetterslund.se eller kom till expeditionen på expeditionstid.

Så här fungerar värmesystemet

Många tror att värmen slås på vid ett visst datum, men så är det inte. Värmen slås på automatiskt när det blir kallt ute. Ju kallare det blir, desto varmare vatten skickas ut till elementen. Vid snabba väderomslag under höst och vinter, då det är varmt på dagarna och kallare på nätterna, hinner inte alltid fastighetens värmesystem med att ställa om till att producera mer värme. Det kan därför upplevas som kallare i din bostad. Lösningen kan vara att ta på en extra tröja och ett par varma tofflor den tid det tar för systemet att justera sig. Det blir snart rätt temperatur i din lägenhet igen.

För att inomhusklimatet ska vara behagligt är det viktigt att både värme- och ventilationssystemet är i balans. Våra fastigheter har frånluftsventilation. Det betyder att luften dras ut ur lägenheten genom ventiler i badrum och kök av en fläkt som sitter på taket. Friskluft släpps in i lägenheten genom spaltventiler vid fönstren.

Det är viktigt att spaltventilerna är öppna

Det är viktigt att inte spaltventilerna är tilltäppta eller stängda någonstans i huset. Eftersom fläkten på taket hela tiden drar ut luft ur fastigheten kommer det då att bli ett undertryck i lägenheten där ventilerna är tilltäppta. Den kalla luften hittar då andra vägar in eftersom ett hus aldrig är riktigt tätt. Det innebär att elementen inte får möjlighet att värma upp friskluften. När systemet är i balans är värmen i elementen tillräcklig för att värma upp den friska luften som släpps in i lägenheten genom spaltventilerna – oavsett hur kallt det är ute.

Tips för bättre komfort vid spaltventilerna

Om du vill ha en skönare känsla i närheten av spaltventilerna, kan du vända på dem. Gör så här: skruva lös dem och vänd dem upp och ner. (Den sidan som varit upp mot taget vänder du ner mot golvet). Då tar luften vägen upp mot taket och värms upp lite innan den ”faller” ner i rummet.

Om det drar kallt vid fötterna

Drag vid golvet beror ofta på att friskluftsventilerna är helt stängda. För att ventilationen ska fungera ordentligt behöver frisk luft komma in i bostaden någonstans ifrån, och då blir det ofta genom till exempel springor under dörren. Så kolla att lägenhetens ventiler är så öppna som de ska vara. Konstigt nog fungerar värmen bättre i lägenheten om rätt mängd ny friskluft fylls på, så stäng aldrig igen öppna ventiler.

Så här fungerar dina värmeelement (radiatorer)

Hur mycket värme som går ut i elementen bestäms av utomhustemperaturen. Ju kallare det är ute desto varmare vatten går det ut i elementen. Värmesystemet är inställt på att det ska vara 20-21 grader i mitten av rummen i lägenheten. Att elementen är kalla är alltså inte samma sak som att värmen inte är på. På hösten med stora och snabba temperaturväxlingar är det som svårast för systemet att reglera värmen.

Ett element med termostat fungerar genom att termostaten känner av temperaturen i din bostad och ser till att elementen släpper ifrån sig lagom mycket värme. När termostaten känner att det är 20-21 grader i rummet, stänger den av vattenflödet genom elementen. Därför kan elementen vara kalla trots att det är minusgrader ute. Skulle temperaturen i lägenheten sjunka öppnar termostaten vattenflödet till elementen igen. Elementen värmer upp luften som kommer in genom spaltventilerna även när det inte är brännhett.

Bild på ett värmeelement, även kallad radiator

Att ett element är varmt upptill och kallt nertill betyder inte att det är trasigt. Det är det varma vattnet som ger värmen. Det kommer in i övre delen av elementet. När vattnet värmer upp svalnar det efterhand vilket betyder att elementet är varmt upptill där det varma vattnet går in och svalare nertill där det svala vattnet går ut.

Det kan vara bra att veta att i våra badrum avger handdukstorken värme, det gör att elementet inte ger värme förrän handdukstorken är kall.

Vad kan du själv göra för att värmen ska fungera på bästa sätt?

Det finns några enkla saker du kan göra för att förbättra inomhusklimatet. Möbleringen är väldigt viktig. Det finns en risk att man bara får värme under ett bord om bordet står vid elementet, medan kallraset från fönstret leds in i rummet på ovansidan av bordet. Den varma luften från radiatorn behöver kunna stiga uppåt för att värma kallraset från fönstret.

  • Ställ inte möbler eller häng långa och tjocka gardiner framför elementen. De stänger in  värmen mellan möbeln och elementet vilket hindrar värmen att spridas i rummet. Det ger också termostaten i elementet signaler om att det är varmare i rummet än vad det är. Ställ möblerna en bit ut från elementet istället
  • Ha inte fönstren på glänt utan vädra hellre med korsdrag om det behövs
  • Se till att spaltventilerna och andra ventiler är öppna så att ventilationen fungerar som den ska
  • Motionera dina reglage (termostater) på värmeelementet var 3:e månad

Komfortavtal för värme, ventilation och el

Sedan augusti 2009 har föreningen ett Komfortavtal med Mälarenergi som innebär att vi får hjälp att spara energi genom att se över förbrukningen av värme, vatten och el. Bland annat har vi bytt fläktar, sett över belysning i källare och förrådsutrymmen för att minska förbrukningen.

Inför varje år beslutas om en maximal förbrukning, ”Garanterad förbrukning”, av fjärrvärme, el och vatten. Om förbrukningen, det vill säga kostnaderna, blir högre än den garanterade förbrukningen står Mälarenergi för den överskjutande kostnaden. Om förbrukningen, det vill säga kostnaderna, blir lägre än den garanterade förbrukningen delar föreningen och Mälarenergi på återbetalningen av mellanskillnaden.

Varje år görs en uppföljning av föregående års förbrukning och då diskuteras också eventuella framtida åtgärder för att minska förbrukningen.


Det är viktigt köpa spis med rätt fas

Våra lägenheter är försedda med antingen 1-fas eller 3-fas el till spisarna. Det är viktigt att kontrollera vilken fas lägenheten har och att vid köp av spis köpa spis med rätt fas. Köper ni en spis med fel fas går den inte att använda utan konvertering till rätt fas.

1-, 2- och 3 rum och kök har 1-fas; 4- och 5 rum och kök har 3-fas.