Information om förändringar kring tvättstugorna

Hejsan alla boende!

I samband med byte av lägenhetsdörrar och införandet av postboxar och digitala anslagstavlor kommer systemet runt tvättstugorna uppdateras till ett digitalt system. Datum för när det nya digitala bokningsystemet kommer gå igång är ännu inte fastställt.

Bokningar av tvättstugor kommer inte längre göras på de nyckeltavlor som finns uppsatta utanför samtliga tvättstugor, utan bokningar kommer istället göras på de digitala anslagstavlorna som kommer sitta i varje trappuppgång.

Regelverket för bokning av tvättstugor har uppdaterats för att bli tydligare och kommer börja gälla samtidigt som digital bokning går igång. Följande är ny regler:

 • Boende kan göra 2 bokningar per vecka
 • Ny bokning kan göras efter avslutat pass
 • Båda tvättstugor i trappuppgång ingår vid bokning av tvättstuga
 • Bara den som har en bokad tid kan komma in i tvättstugan
 • Bara 3 tider kan bokas lördagar och söndagar, men de är längre än idag
 • Vid upprepad anmärkning på dålig städning eller dylikt ska boenden kunna stängas av i 2 veckor

Tider för bokning av tvättstugor är som följer:

Måndag – Fredag

 • 07:00 – 11:00
 • 11:00 – 14:00
 • 14:00 – 17:00
 • 17:00 – 21:00

Lördag – Söndag

 • 09:00 – 13:00
 • 13:00 – 17:00
 • 17:00 – 21:00

Vid frågor eller funderingar, vänligen maila info@vetterslund.se eller kom till expeditionen.