Att bo i bostadsrätt

Vad innebär bostadsrätt?

Att ha en bostadsrätt innebär inte att man äger själva lägenheten. Bostadsrättsföreningen äger lägenheten. Den rätt i föreningen som du som medlem har på grund av upplåtelsen kallas bostadsrätt. Det du har köpt är rätten att bo i lägenheten under obegränsad tid, om du följer föreningens stadgar och ordningsregler. (Du kan alltså bli av med bostadsrätten om du inte följer reglerna). Man kan också säga att en bostadsrätt är medlemmens andel i föreningens förmögenhet plus rätten att utnyttja lägenheten.

Alla boende har därför ansvar för husen och för lägenhetens skötsel, se § 28 i stadgarna. Samtliga bostadsrättshavare ansvarar för att det finns en fungerande styrelse. Läs gärna igenom paragraferna 28-41 i våra stadgar.

Länk till stadgar i Brf Vetterslund (pdf)

Förvaltningen av föreningen sker enligt självkostnadsprincipen. Några vinstintressen finns inte och vinst i vanlig mening är ointressant för bostadsrättsföreningen. Avgiften som styrelsen fastställer ska täcka kapital- och driftskostnader samt avsättning till kommande inre och yttre innehåll.

Vem ansvarar för…

Att bo i bostadsrätt innebär att du själv bestämmer vilken standard din lägenhet ska ha. Tänk på att väsentliga förändringar, ta ner väggar, byta handdukstorkare etcetera, inte får göras utan styrelsens godkännande. Se § 30 i stadgarna.

Att bo i bostadsrätt innebär också att du själv måste betala för reparationer som hör ihop med den inre standarden. Detta skiljer sig från att bo i en hyreslägenhet där denna typ av underhåll normalt ingår i hyran. Till exempel så står du för kostnaden för byte av packning i blandare, byte av blandare, ytliga stopp i avlopp, tätningslister i fönster etcetera. Se listan över vem som har ansvar för vad.

I föreningens stadgar står det vad du ska bekosta och underhålla i lägenheten samt vad föreningen ska stå för.

Läs mer om vad som gäller för renovering i lägenheten.

Hemförsäkring och bostadsrättsförsäkring

Du som bor i bostadsrätt och även du som hyr i andra hand ska teckna en hemförsäkring. Den försäkrar bland annat lösegendom som kläder, möbler, TV med mera, vid brand, inbrott och vattenskador. Tänk på att teckna en hemförsäkring för en bostadsrätt. Du kan annars bli ersättningsskyldig för skador som en vanlig hemförsäkring inte omfattar.

Från 2019 har föreningen en gemensam bostadsrättsförsäkring som gäller för alla medlemmar. Det betyder att du inte ska ha tillägget för bostadsrättsförsäkring i din hemförsäkring.

Bostadsrättstillägget som föreningen numera tecknar, det ersätter bland annat skador på den fasta egendom som bostadsrättshavaren äger och/eller ansvarar för. Till exempel utrustning utöver standard i bostadsrätten. Det kan vara diskmaskin, tvättmaskin, inglasad balkong eller klinker i badrummet.

Tillägget ersätter också skador på den egendom som du som bostadsrättshavare ansvarar för enligt bostadsrättslagen och de stadgar som finns i vår bostadsrättsförening. Som ägare av en bostadsrätt har du underhållsskyldighet på bland annat ytskiktet i din bostadsrätt. Sker en vattenskada i badrummet är du ersättningsskyldig för ytskiktet och tätskiktet (plastmattan och kakel/klinker).

Det är du som boende som ska betala självrisk om det sker en skada som bostadsrätts­tillägget i din hemförsäkring täcker.

Läs mer i försäkringsvillkoren för bostadsrättstillägget

Fel text på avgiftsavin

År 2010 gjorde föreningen tillbyggnader på alla balkonger. Efter det redovisas ett belopp separat på avin från Riksbyggen, (för att avgiftens höjningar ska räknas på rätt belopp).
På avierna står texten ”Balkonginglasning Balkongutbyggnad”. Det betyder enbart balkongutbyggnad. Olyckligtvis kan Riksbyggen inte ändra på texten på avierna. Så vi får leva med att texten är fel. Beloppet är dock rätt.

Vid köp eller försäljning av bostadsrätten

Vid försäljning

Tala om att lägenheten säljs i befintligt skick. Det köparen ser är det hen får. Berätta att köparen omgående måste skicka in ansökan till föreningens ekonomiska förvaltare om att godkännas som medlem. Överlämna föreningens stadgar till köparen.

Skulle bostadsrättsföreningens styrelse inte godkänna köparen som medlem är överlåtelsen ogiltig.

De parkeringstillstånd som tillhör lägenheten ska säljaren lämna över till köparen vid köpet.

Vid köp

Det är din skyldighet som köpare att inspektera bostadsrätten.

När du skrivit på köpehandlingen är bostadsrätten din med allt som det innebär. Du måste själv bekosta reparationer och förbättringar på det som finns i bostadsrätten. Läs igenom föreningens stadgar och se efter var gränsdragningen går.

Ansökan om medlemskap ska skickas in till föreningens ekonomiska förvaltare så fort som ett köp överenskommits. Flytta inte in i bostadsrätten förrän du/ni blivit godtagna som medlemmar i bostadsrättsföreningen.

Avgift för pant och överlåtelse

Vid varje överlåtelse tar Riksbyggen ut en avgift av berörda. Det sker också när man pantsätter lägenheten. Det finns beslutat i föreningens stadgar.

För panter tar Riksbyggen ut 1 procent och för överlåtelser tar de ut 2,5 procent.

Avgiften är i procent på gällande prisbasbelopp. För 2018 är prisbasbeloppet 45 500 kronor.

För 2018 är avgiften:

  • för panter 450 kronor per styck
  • för överlåtelse 1 137.50 kronor per styck.

Viktigt om vad slänga i avloppet

Du får bara slänga kiss, bajs och toalettpapper i toaletten. Allt annat ska slängas och sorteras som avfall i någon form. Hår, tops, bindor och tamponger slänger du i påsen för restavfall/brännbart.

I köket ska du tappa upp matolja på flaskor och ta med till Återbruket. Stekpannan kan du torkar ur med papper och slänga i kompostpåsen. Du ska aldrig hälla matolja eller stekfett i avloppet. Det stelnar och kan orsaka stopp i ledningarna, som sedan kan bli vattenskador.

Du får aldrig hälla farliga vätskor i avloppet. Aceton, målarfärg, nagellack och andra kemiska vätskor ska lämnas in som farligt avfall på Återbruket.

Är du osäker om vad du får slänga eller hur du ska sortera, läs mer på Vafabmiljös webbplats.

Vafabmiljös webbplats sorteringslista A-Ö.