Vad du får slänga i avloppet

I badrummet får du bara slänga kiss, bajs och toalettpapper i toaletten. Allt annat ska slängas och sorteras som avfall i någon form. Hår, tops, bindor och tamponger slänger du i påsen för restavfall/brännbart.

I köket ska du tappa upp matolja på flaskor och ta med till Återbruket. Stekpannan kan du torkar ur med papper och slänga i kompostpåsen. Du ska aldrig hälla matolja eller stekfett i avloppet. Det stelnar och kan orsaka stopp i ledningarna, som sedan kan bli vattenskador.

Du får aldrig hälla farliga vätskor i avloppet. Aceton, målarfärg, nagellack och andra kemiska vätskor ska lämnas in som farligt avfall på Återbruket.

Är du osäker om vad du får slänga eller hur du ska sortera, läs mer på Vafabmiljös webbplats.

Vafabmiljös webbplats sorteringslista A-Ö.