Sopsortera rätt slipper vi extra avgift

Föreningen har särskilda miljöbodar där vi lämnar våra hushållssopor, det vill säga komposterbart och förpackningar. Alla sopor ska sorteras och läggas i kärl för respektive förpackning. I miljöboden finns även insamling för tidningar.

Skyltar på väggen talar tydligt om var saker ska läggas. Förpackningarna ska göras så små som möjligt, det vill säga tryckas ihop. Större kartonger/wellpapp måste rivas i mindre bitar. Alla förpackningar ska vara torra och rena.

I miljöboden finns batteriholkar för begagnade batterier.

Till komposterbart avfall finns särskilda kompostpåsar att hämta i bodarna.

Stora förpackningar, möbler, renoveringsrester och liknande ska köras direkt till Återbruket av dig som bostadsrättshavare. Även miljöfarligt som färgrester och kemikalier, elektronik samt bilbatterier ska du lämna på Återbruket.

Vafabmiljös information om hur du sorterar olika sorters avfall. Sorteringsguide A-Ö.

Informationsblad på engelska och arabiska:

Thank You for recycling!

على مساهمتك في الاستخلاص!ًشكرا

Föreningen kontrollerar aktivt att reglerna om sortering följs.

Närmaste återbruk är Återbruket Bäckby, Bäckbyvägen/Hälleborgsvägen.

Öppettider:
(Tänk på att öppettider kan variera vid helger och under pandemi).
Måndag till torsdag: kl 07.00-19.00
Fredag: kl 07.00-17.00
Lördag till söndag: kl 10.00-15.00
Kontakta Vafabmiljö om du vill ha mer information om sortering.

Mer information om Återbruket på Bäckby och Vafabmiljö.