Årsstämman sker genom poströstning i år

På grund av pandemin kommer föreningen inte att ha någon fysisk stämma i år. Stämman kommer enbart att ske genom poströstning.

Kallelse, årsredovisning och motioner plus valsedlar där ni ska markera era val kommer att lämnas i era brevinkast. Valsedlarna ska sedan lämnas i expeditionens brevlåda på, Vetterslundsgatan 62, senast klockan 17.00 onsdagen den 28 april.