På gång i föreningen

Fotbollsplan och basketplan rustas upp.

Beskärning av träd i området.

Vi inventerar gymmet och kommer att rusta upp det till hösten.