Information våren 2023

Under helgen 17-21 maj kommer det att finnas två containrar på området.

Som vanligt får ni inte kasta färg, elprodukter eller annat brandfarligt.

Du kanske tycker att rabatterna på din gård ser tråkiga ut med ogräs och utan blommor. Dina besökare kanske säger att det ser trist ut.

Tänk då på att det är ni boende på gården som tillsammans ser till att det blir fint. Pengar till blommor och verktyg får ni av styrelsen. Det enda ni boende behöver bidra med är lite energi och god vilja. På grund av prishöjningar så har styrelsen beslutat att varje gård får 1500 kr istället att köpa blommor mm för. Vi har rabatt på Blomsterlandet. Ansvarig kan hämta rekvisition på expeditionen.

Styrelsen kan hjälpa till med kostnader för fika och korvgrillning för er som jobbar eller vid gårdsfester. Varje gård kan ha en”arbetsgrupp” eller en eller flera gårdsvärdar om man vill.

Gårdvärd/gårdsråd/arbetsgrupp gör inköp av blommor, trädgårds- och lekredskap etc. De bjuder också in till gårdsfester, gemensam rensning av gårdar, källargångar och cykelrum.

En del gårdar saknar gårdsvärd/gårdsråd/ vilket innebär att det kan vara svårt att komma igång med jobbet på vårarna. Frivilliga krafter väl- komnas alltid. Kontakta styrelsen för mer information.