Mimer bygger punkthus granne med vår förening

Som ni säkert sett är skogen avverkad och markarbeten har påbörjats på fastigheten väster ut mellan våra hus och Narvavägen. Det är Mimer som ska bygga 82 lägenheter i två punkthus.

Markarbeten kommer att pågå under hösten och vintern. Sen byggs husen och beräknad inflyttning sker till våren och sommaren 2019.

Om du har allmänna frågor till Mimer, kan du höra av dig till Johan Bertilsson. Han är byggprojektledare och har telefon 070-545 62 43 och e-post post.nyproduktion@mimer.nu

Mimer bygger på Vetterslund