Mätning av vibrationer på Vetterslundsgatan 76-86

Den 19 och 20 oktober kommer en förbesiktning av husets allmänna utrymmen och bostadslägenheter att ske. Det är som en följd av att det snart ska börja byggas i det före detta skogsområdet mellan Vetterslundsgatan och Narvavägen.

Det är entreprenören Bergfast AB som utför besiktningen och har kontakt med er boende.

Det gäller enbart Vetterslundsgatan 76-86.