Höjning av avgifter från 1 januari 2019

Föreningens omkostnader beräknas öka med 2 procent för året 2019. Därför har styrelsen tagit beslut om att höja månadsavgiften med 2 procent från och med den 1 januari.

Höjning av avgift för gästlägenheter och gym/bastu

Från 1 januari 2019 höjer vi avgiften för hyra av

  • gästlägenheterna till 200 kronor per lägenhet och dygn samt
  • gym och bastu till 200 kronor per år.

Dessa avgifter kommer på samma faktura som för månadsavgiften, men med en viss fördröjning. 2018 års hyresavgifter för gästlägenheter, gym och bastu kommer att fördelas på hyresavierna i början av 2019.

Läs mer om hur ekonomin fungerar i föreningen.