Motioner till stämman 2019

Nästa års föreningsstämma kommer som vanligt att äga rum i april.

Motioner till stämman ska vara inlämnade till styrelsen senast den sista februari. Lämna dem i expeditionens brevlåda, på Vetterslundsgatan 62.

Det här ska motionen innehålla

  • vad du vill
  • motivation – därför att…
  • och ditt förslag, yrkandet, som det ska tas beslut om.

Kallelse till stämman med datum och tid sätts som vanligt upp på anslagstavlan i trapphuset. Informationen kommer även att finnas med i Vetterslundaren, läggas i brevlådan samt stå här på webbplatsen.