Styrelsen för Brf Vetterslund har vid fastställandet av budgeten för 2023 i samråd med Riksbyggens ekonom beslutat om nedan angivna höjningar att gälla från och med 2024-01-01 • Årsavgifterna höjs med 4,2 %• Garage, p-platser och förråd höjs med 5 …

Avgiftshöjning 2024 Läs mer »