Styrelsen för Brf Vetterslund har vid fastställandet av budgeten för 2023 i samråd med Riksbyggens ekonom beslutat om nedan angivna höjningar att gälla från och med 2024-01-01 • Årsavgifterna höjs med 4,2 %• Garage, p-platser och förråd höjs med 5 …

Avgiftshöjning 2024 Läs mer »

Föreningens omkostnader beräknas öka med 2 procent för året 2018. Därför har styrelsen tagit beslut om att höja månadsavgiften med 2 procent från och med den 1 januari. Läs mer om hur ekonomin fungerar i föreningen.