Vetterslundsgatan 40-86 stängd för genomfartstrafik från 9 april

Mälarenergi ska gräva upp vägen för att göra installationer till nybygget som pågår mitt emot Vetterslundsgatan 82-86. Under tiden stängs Vetterslundsgatan av för genomfart till Narvavägen. Endast behörig byggtrafik och bussar har tillåtelse att köra på vägen. Gatan kommer även vara öppen för bilar som ska till och från parkeringarna på Vetterslundsgatan 40-86

När: Grävarbetet startar måndagen den 9 april och beräknas pågå ungefär till i början av juli.

Var: Arbetet kommer att beröra sträckan från Vetterslundsgatan 5 (äldreboendet) fram till byggarbetsplatsen mitt emot Vetterslundsgatan 82-86. Skyltar kommer att sättas upp i höjd med äldreboendet.

Behöver du åka ut på Narvavägen, kan du ta vägen förbi Netto, svänga höger ut på Råbyleden och sen direkt väster och sen höger, då är du på Narvavägen.

Det är Salboheds bygg och anläggning som har uppdraget att schakta upp vägen för installation av vatten, avlopp, fjärrvärme och el. Vid eventuella frågor, ring Magnus på Salboheds bygg och anläggning. Han har telefon 021-475 06 09 och nås mellan klockan 7.00-16.00.