Styrelsen inventerar våra skyddsrum

Vi har sju skyddsrum i vårt område. Det är ett per gård och de ligger i källarplanet.

Under våren går styrelsen igenom och inventerar de skyddsrum som finns i föreningens byggnader. Akuta fel kommer att åtgärdas samt att bråte och annat som inte hör hemma i skyddsrummen kommer att tas bort. Vi följer de råd som Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) rekommenderar.

I dag används många av skyddsrummen som förråd. Det är vanligt att bostadsrättsföreningar gör så i fredstid och förråden kommer att få vara kvar. Vid behov ska skyddsrummen inom 48 timmar kunna utrymmas, alltså att alla förråd och dess innehåll samt cyklar med mera tas bort.

Läs mer om våra skyddsrum

Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps (MSB), frågor och svar om skyddsrum