Renovering av bottenstammar börjar i september

Det är dags att renovera de avloppsledningar som ligger i källargolven. Det är de ledningar som för ut vårt avloppsvatten till kommunens ledningar.

Det är Misab Rörteknik AB som kommer att ha hand om det arbetet.

Första etappen pågår mellan september och februari 2020. Då berörs hus på gård 6 och 7, Vetterslundsgatan 64-86. Exakt tidplan kommer senare.
Misab börjar etablera sig och föra över arbetsredskap och annan utrustning till gård 7 mellan den 9-13 september. Det egentliga arbetet startar i mitten av september.

Allt jobb kommer att göras i källarplanet, inget jobb sker i lägenheterna.

Vi kommer att ha ett informationsmöte torsdagen den 12 september om renoveringen. Det blir klockan 18.00 i föreningslokalen på Vetterslundsgatan 86.
Inbjudan gäller främst boenden i Vetterslundsgatan 64-86.

Viktig information!
Källarplanet kommer att vara avstängt under tiden arbetena pågår. Det är för att området är en arbetsplats och det kommer att finnas hål i golvet som inte är övertäckta.

Vissa källarförråd måste tömmas helt för att Misab ska kunna arbeta med avloppsstammen. Du kommer att i god tid få besked om du måste tömma ditt förråd. Det blir samma förråd som Misab var in i för något år sedan. Det kommer att finnas reservförråd och även en förrådscontainer som ställs upp på gården. Varje bostadsrättshavare måste själv tömma sitt eget förråd. Om du har behov av hjälp att tömma förrådet, kan du få köpa hjälp av Misab. Ta kontakt med Misabs representanter för prisuppgift. Kontaktuppgifter lämnas på informationsmötet.

Vissa lägenheter kommer att bli berörda genom att det inte kommer att gå att använda toalett eller avlopp en dag. I första etappen gäller det Vetterslundsgatan 76-80, hus B. Under den dagen kommer toaletten i föreningslokalen att kunna användas i stället.

Arbetet kommer att ta ungefär sex veckor per hus. Arbetstiderna är måndag-torsdag 7.00-18.00. I vissa delar av källaren kommer en del arbete även att göras på fredagar. Det kan förekomma en del oväsen från maskiner under projektet.

Föreningslokalen och bastun kommer att vara stängd under de sex-sju veckor som arbetet pågår i Vetterslundsgatan 82-86, hus A. Det är inte möjligt att boka dessa under den tiden.

Mer information kommer när det blir aktuellt för respektive hus och gård.