Parkeringstillstånden tillhör lägenheten

Varje bostadsrätt i Brf Vetterslund,Vetterslundsgatan 2-86, får vartannat år parkeringstillstånd av föreningen. Det är ett Boendetillstånd och tre Gästtillstånd. Dessa tillstånd hör till lägenheten och ska vid en försäljning överlämnas av säljaren till köparen. Denna information har lämnats till bostadsrättshavarna i ett informationsblad.

Eftersom det på senare tid genomförts försäljningar i området och inga parkeringstillstånd har överlämnats av säljaren måste vi informera även er mäklare vilka regler som gäller för parkeringstillstånden.

Parkeras bilar utan tillstånd på föreningens parkering är det stor risk för parkeringsböter. Området ronderas av ett bevakningsföretag. 

Om föreningen kan säkerställa att parkeringstillstånden inte kan överlämnas av säljaren kan nya tillstånd utfärdas men då till en kostnad om 200 kronor per styck.

Läs mer om parkeringstillstånd.