Parkeringskort 2024

Hej alla boende på BRF Vetterslund.

Styrelsen har beslutat att ta ut en avgift för P-korten. Boende-kortet kommer att kosta 200:- och Gäst-korten 100:-. Max 2 gästkort per lägenhet. Korten gäller ett år. Om man har elstolpe eller garage så behövs inget tillstånd. Detta gäller enbart de fria parkeringarna.

Vi har uppmärksammat att flera bilar som står på våra parkeringar under en längre tid ej tillhör någon boende, och då blir det svårt för de boende att hitta en parkering. Våra parkeringskort är inte till för att lånas ut på permanent basis till de som inte bor på BRF Vetterslund.

Tillstånden kommer att lämnas ut på expeditionen vid några tillfällen under december och januari. Mer information om detta senare.

Men som sagt, tillstånd behövs ej om man står på hyrd parkering.

Hälsningar Styrelsen