Container och cykelmärkning

Den 26/10 tom 30/10 så kommer det att återigen finnas containrar så att du kan rensa hemma och i källarförråd.

Detta får du INTE kasta i containern

  • hushållssopor och lysrör
  • gamla bil- och andra batterier
  • däck och datorer
  • miljöfarligt avfall som färg och oljor
  • extremt skrymmande saker.

Du ska även märka upp din cykel i källarförrådet med en NY lapp med namn och lägenhetsnummer innan den 26/10. Är din cykel inte märkt så kommer den fraktas iväg av Riksbyggen. Detta gör vi för att många flyttat och lämnar kvar sina cyklar. Det får inte finnas andra saker i källargångarna pga brandsäkerheten.