Container för grovsopor i slutet av oktober

Till sista helgen i oktober, torsdagen den 28:e, kommer containers för grovsopor att ställs upp på två ställen.

  • På parkeringen intill garagen vid gård 1.
  • Vid nya garagen mellan gård 5 och 6.

Måndagen den 1 november hämtas containrarna.

Det här får du kasta

Passa på att kasta rester från ombyggnationer och gamla prylar som du inte längre har användning för.

Det här får du inte kasta

  • hushållssopor och lysrör
  • gamla bil- och andra batterier
  • däck och datorer
  • miljöfarligt avfall som färg och oljor
  • extremt skrymmande saker.

Det här är sådan som du ska lämna till Återbruket. Hushållssopor, det vill säga förpackningar och restavfall kan du lägga i miljöboden.

Läs mer om sophantering och källsortering i föreningen.

Här hittar du de sex Återbruken som finns i Västerås, där du kan slänga sådant du inte får slänga i miljöboden eller i containrarna.