Container för grovsopor i maj

Till Kristi himmelsfärdshelgen den 30 maj, kommer containers för grovsopor att ställs upp på två ställen.

  • På parkeringen intill garagen vid gård 1.
  • Vid nya garagen mellan gård 5 och 6.

Efter Kristi himmelsfärdshelgen hämtas containrarna den 3 juni.

Det här får du kasta

Passa på att kasta rester från ombyggnationer och gamla prylar som du inte längre har användning för.

Det här får du inte kasta

  • hushållssopor och lysrör
  • gamla bil- och andra batterier
  • däck och datorer
  • miljöfarligt avfall som färg och oljor
  • extremt skrymmande saker.

Det här är sådan som du ska lämna till Återbruket. Hushållssopor, det vill säga förpackningar och restavfall kan du lägga i miljöboden.

Läs mer om sophantering och källsortering i föreningen.