Arbeten med sandlådor på gårdarna

Under de kommande veckorna kommer arbete att ske med gårdarnas sandlådor. Därför vill vi uppmärksamma er på att det kan bli en del transporter med traktorer och bilar.

Sandlådorna kommer att minskas i storlek. Vi kommer även att renovera ramarna där det finns sprickor.

På gården vid Vetterslundsgatan 52-62 är sandlådan redan minskad i storlek. Där kommer vi att ta bort den växtlighet som är bredvid sandlådan då den har blivit alltför vildvuxen.

Vi ber om överseende med en del ljud på gården i samband med arbetet. Sen ser vi fram emot resultatet.