Rörtätning startar 14 november

Det finns ett stort behov av att täta där rör är dragna mellan lägenheter och våningsplan i våra hus. Dels för brandsäkerhet, men också för att minska de luktproblem vi haft mellan lägenheter och risken för vattenskador. Det gäller främst vatten- och avloppsrör.

Det här arbetet kommer att starta måndag den 14 november och pågå under minst ett år framåt.
Första etappen gäller källarplanet och berör i vissa fall rör som finns i enstaka lägenhetsförråd. Det är Westerås Brand AB och underentreprenörer som utför dessa arbeten. De kommer att vistas i våra källarutrymmen till och från fram till årsskiftet.

Tillträde till förråd

I de förråd där det finns rör, behöver Westerås Brand kunna komma in för att göra tätningen. Det är viktigt att du kan låsa upp eller lämna nyckel för att arbetet ska flyta på så smidigt som möjligt. En vecka innan arbetet ska göras får du ett meddelande i brevlådan, där du får veta när de behöver komma in i ditt förråd.

Arbetet börjar på gården till Vetterslundsgatan 2-12 och fortsätter sen gård för gård. När källarplanet är klart börjar arbete inne i våra lägenheter. Det beräknas ske någon gång efter årsskiftet. Mer information kommer om det.

Vet du med dig att du ska vara borta från ditt hem under en längre tid. Hör av dig till expeditionen så vi kan planera tillträdet till din lägenhet och eventuellt förråd.

Har du frågor, hör av dig till expeditionen på Vetterslundsgatan 62 eller skicka ett mejl.
Det är öppet måndagar klockan 16.30-18.30, telefon 021-18 33 66.
E-post info@vetterslund.se