Elkablar för motorvärmare

Elkablar för motorvärmare får ej sitta kvar i stolparna när de inte används.

De kablar som sitter i är en fara för barn. Vi kommer att ta bort kablarna och ni får hämta dom på expeditionen när vi har öppet.

Hälsningar Styrelsen