Sophantering och källsortering

Föreningen har byggt särskilda miljöbodar där vi lämnar våra hushållssopor, det vill säga komposterbart och förpackningar. Alla sopor ska sorteras och läggas i därför avsedda kärl. Skyltar på väggen talar tydligt om var saker ska läggas. Förpackningarna ska göras så små som möjligt, det vill säga tryckas ihop. Större kartonger/wellpapp måste rivas i mindre bitar. Alla förpackningar ska vara torra och rena.

I miljöboden finns batteriholkar för begagnade batterier.

Till komposterbart avfall finns särskilda kompostpåsar att hämta i bodarna. VIKTIGT! Att du bara använder de papperspåsar som finns för kompostavfallet. Om avfallet har runnit igenom, ta dubbla påsar. Du får aldrig ha en plastpåse runt kompostavfallet när du lägger det i kärlet. Det förstör avfallsbolagens maskiner och komposten.

Stora förpackningar, möbler, renoveringsrester och dylikt får absolut inte lämnas i bodarna utan ska transporteras direkt till Återbruket av bostadsrättshavaren. Även miljöfarligt som färgrester och kemikalier, elektronik samt bilbatterier skall forslas till Återbruket.

Länk till Vafabmiljös information om hur du sorterar olika sorters avfall. Sorteringsguide A-Ö.

Informationsblad på engelska och arabiska:

Thank You for recycling!

على مساهمتك في الاستخلاص!ًشكرا

Föreningen kontrollerar aktivt att reglerna om sortering följs.

Närmaste återbruk är Återbruket Bäckby, Bäckbyvägen/Hälleborgsvägen.

Öppettider:
(Tänk på att öppettider kan variera vid helger och under pandemi).
Måndag till torsdag: kl 07.00-19.00
Fredag: kl 07.00-17.00
Lördag till söndag: kl 10.00-15.00
Kontakta Vafabmiljö om du vill ha mer information om sortering.

Länk till mer information om Återbruket på Bäckby och Vafabmiljö.