El, värme och vatten

Hushållsel

Föreningen har inget avtal avseende hushållsel för medlemmarna.

Komfortavtal

Sedan augusti 2009 har föreningen ett Komfortavtal med Mälarenergi som innebär att vi får hjälp att spara energi genom att se över förbrukningen av värme, ventilation och el. Bland annat har vi bytt fläktar, sett över belysning i källare och förrådsutrymmen för att minska förbrukningen.
Inför varje år beslutas om en maximal förbrukning, ”Garanterad förbrukning”, av fjärrvärme, el och vatten. Om förbrukningen, dvs kostnaderna, blir högre än den garanterade förbrukningen står Mälarenergi för den överskjutande kostnaden. Om förbrukningen, dvs  kostnaderna, blir lägre än den garanterade förbrukningen delar föreningen och Mälarenergi på återbetalningen av mellanskillnaden.
Varje år görs en uppföljning av föregående års förbrukning och då diskuteras också eventuella framtida åtgärder för att minska förbrukningen.

Jordfelsbrytare

Alla våra lägenheter är försedda med jordfelsbrytare. Kontrollera med ert försäkringsbolag – i vissa bolag går det att få rabatt på hemförsäkringen då det finns jordfelbrytare.

Det är viktigt köpa spis med rätt fas

Våra lägenheter är försedda med antingen 1-fas eller 3-fas el till spisarna. Det är viktigt att kontrollera vilken fas lägenheten har och att vid köp av spis köpa spis med rätt fas. Köper ni en spis med fel fas går den inte att använda utan konvertering till rätt fas.

1+2+3-rummare har 1-fas och 4+5-rummare har 2-fas.