Asfaltering av gårdar

Arbetet av asfaltering av våra gårdar börjar vecka 37. Först börjar man riva gammal asfalt på gård 1, 2 och 3. Sedan fortsätter man med resten. Asfalterings arbetet kommer att pågå i ca fyra veckor. Dessa fyra veckor kommer sandlådorna på gårdarna vara avstängda eftersom det är en arbetsplats.

När din gård asfalterats så kommer du att bli kladdig under skorna i några dagar. Därför är det viktigt att du skrapar av skorna på mattorna innanför porten. Om kladdet sprids i trapporna så blir det dyrt för föreningen.