Att bo i bostadsrätt

Vad innebär bostadsrätt?

Att ha en bostadsrätt innebär inte att man äger själva lägenheten. Bostadsrättsföreningen äger lägenheten. Den rätt i föreningen som du som medlem har på grund av upplåtelsen kallas bostadsrätt. Det du har köpt är rätten att bo i lägenheten under obegränsad tid, om du följer föreningens stadgar och ordningsregler. (Du kan alltså bli av med bostadsrätten om du inte följer reglerna). Man kan också säga att en bostadsrätt är medlemmens andel i föreningens förmögenhet plus rätten att utnyttja lägenheten.

Alla boende har därför ansvar för husen och för lägenhetens skötsel, se § 28 i stadgarna. Samtliga bostadsrättshavare ansvarar för att det finns en fungerande styrelse. Läs gärna igenom paragraferna 28-41 i våra stadgar.

Länk till stadgar i Brf Vetterslund (pdf)

Förvaltningen av föreningen sker enligt självkostnadsprincipen. Några vinstintressen finns inte och vinst i vanlig mening är ointressant för bostadsrättsföreningen. Avgiften som styrelsen fastställer ska täcka kapital- och driftskostnader samt avsättning till kommande inre och yttre innehåll.

Vem ansvarar för…

Att bo i bostadsrätt innebär att du själv bestämmer vilken standard din lägenhet ska ha. Tänk på att väsentliga förändringar, ta ner väggar etcetera, inte får göras utan styrelsens godkännande. Se § 30 i stadgarna.

Att bo i bostadsrätt innebär också att du själv måste betala för reparationer som hör ihop med den inre standarden. Detta skiljer sig från att bo i en hyreslägenhet där denna typ av underhåll normalt ingår i hyran. Till exempel så står du för kostnaden för byte av packning i blandare, byte av blandare, ytliga stopp i avlopp, tätningslister i fönster etcetera. Se listan över vem som har ansvar för vad.

I föreningens stadgar står det vad du ska bekosta och underhålla i lägenheten samt vad föreningen ska stå för.

Läs mer om vad som gäller för renovering i lägenheten.

Hemförsäkring och bostadsrättsförsäkring

Observera nya regler från 1 januari 2019. Då kommer föreningen att ha en gemensam bostadsrättsförsäkring som gäller för alla medlemmar. Det betyder att du kan ta bort tillägget för bostadsrättsförsäkring i din hemförsäkring.

När du tecknar hemförsäkring är det viktigt att försäkringen gäller för bostadsrätt. Du kan annars bli ersättningsskyldig för skador som inte en vanlig hemförsäkring omfattar. Observera att detta bara gäller fram till och med den 31 december 2018.

Hemförsäkring ska teckna de som bor i bostadsrätt och även de som hyr i andra hand. Den försäkrar bland annat lösegendom som kläder, möbler, TV med mera, vid brand, inbrott och vattenskador.

Bostadsrättstillägget bör också alla som bor i, och äger en bostadsrätt, teckna. Den ersätter bland annat skador på den fasta egendom som bostadsrättshavaren äger och/eller ansvarar för. Till exempel utrustning utöver standard i bostadsrätten. Det kan vara diskmaskin, tvättmaskin, inglasad balkong eller klinker i badrummet. Observera att detta bara gäller fram till och med den 31 december 2018.

Den ersätter också skador på den egendom som du som bostadsrättshavare ansvarar för enligt bostadsrättslagen och de stadgar som finns i vår bostadsrättsförening. Som ägare av en bostadsrätt har du underhållsskyldighet på bland annat ytskiktet i din bostadsrätt. Sker en vattenskada i badrummet är du ersättningsskyldig för ytskiktet och tätskiktet (plastmattan och kakel/klinker).

Vid köp eller försäljning av bostadsrätten

Vid försäljning

Tala om att lägenheten säljs i befintligt skick. Det köparen ser är det hen får. Berätta att köparen omgående måste skicka in ansökan till föreningens ekonomiska förvaltare om att godkännas som medlem. Överlämna föreningens stadgar till köparen.

Skulle bostadsrättsföreningens styrelse inte godkänna köparen som medlem är överlåtelsen ogiltig.

Vid köp

Det är din skyldighet som köpare att inspektera bostadsrätten.

När du skrivit på köpehandlingen är bostadsrätten din med allt som det innebär. Du måste själv bekosta reparationer och förbättringar på det som finns i bostadsrätten. Läs igenom föreningens stadgar och se efter var gränsdragningen går.

Ansökan om medlemskap ska skickas in till föreningens ekonomiska förvaltare så fort som ett köp överenskommits. Flytta inte in i bostadsrätten förrän du/ni blivit godtagna som medlemmar i bostadsrättsföreningen.

Avgift för pant och överlåtelse

Vid varje överlåtelse tar Riksbyggen ut en avgift av berörda. Det sker också när man pantsätter lägenheten. Det finns beslutat i föreningens stadgar.

För panter tar Riksbyggen ut 1 procent och för överlåtelser tar de ut 2,5 procent.

Avgiften är i procent på gällande prisbasbelopp. För 2018 är prisbasbeloppet 45 500 kronor.

För 2018 är avgiften:

  • för panter 450 kronor per styck
  • för överlåtelse 1 137.50 kronor per styck.