Rökning förbjuden från 1 juli

Det har kommit en ny lag som förbjuder rökning på allmän plats. Det påverkar oss i föreningen. Från första juli får du inte röka på följande platser:

 • Entréerna till våra hus
 • Lekplatser/sandlådor
 • Uteplatsen på baksidan av föreningslokalen
 • Alla platser som allmänheten har tillgång till. Det betyder hela våra gårdar.

Det gäller både e-cigaretter och vanliga cigaretter.

Styrelsen ber dig som rökare respektera förbudet. Du som vill röka ute kan göra det en bra bit ifrån våra byggnader, vid parkeringen eller vid cykelbanan. Står du för nära gården så dras röken in till grannarna genom friskluftsintaget som finns på gården och genom öppna fönster och balkongdörrar.

Självklart hoppas vi i styrelsen att även du som röker på balkongen väljer att röka på ovanstående platser. För att vara tydlig – om du som röker inte vill ha rök i din lägenhet, kan vi vara säker på att dina grannar inte heller vill ha det. Var snäll och visa hänsyn!

Expeditionens öppettider i sommar

Måndagen den 10 juni är den sista dagen som expeditionen är öppen före sommaruppehållet. Under sommaren är det stängt och vi öppnar måndagen den 12 augusti igen. Kom i håg att expeditionen är öppen varannan vecka numera.

Här kan du läsa mer om expeditionen och vilka datum vi har öppet i höst.

Expeditionens brevlåda töms oregelbundet och e-posten läses i mån av tid.

Behöver du göra en felanmälan, ska du vända dig till Riksbyggens felanmälan. Telefon dygnet runt 0771-86 08 60 eller på deras webbplats https://www.riksbyggen.se/kundtjanst/

Har du problem med dörrlås eller behov av nycklar ska du vända dig till Låscenter på Ängsgärdsgatan 12. Telefon 021-18 00 92. Ta med senaste hyresavin och legitimation, för de måste du visa upp.

Styrelsen önskar en trevlig sommar!

Container för grovsopor i maj

Till Kristi himmelsfärdshelgen den 30 maj, kommer containers för grovsopor att ställs upp på två ställen.

 • På parkeringen intill garagen vid gård 1.
 • Vid nya garagen mellan gård 5 och 6.

Efter Kristi himmelsfärdshelgen hämtas containrarna den 3 juni.

Det här får du kasta

Passa på att kasta rester från ombyggnationer och gamla prylar som du inte längre har användning för.

Det här får du inte kasta

 • hushållssopor och lysrör
 • gamla bil- och andra batterier
 • däck och datorer
 • miljöfarligt avfall som färg och oljor
 • extremt skrymmande saker.

Det här är sådan som du ska lämna till Återbruket. Hushållssopor, det vill säga förpackningar och restavfall kan du lägga i miljöboden.

Läs mer om sophantering och källsortering i föreningen.

Ändrade öppettider för expeditionen

Expeditionen kommer i fortsättningen att ha öppet varannan vecka. I och med påsken blir då nästa gång måndagen den 29 april. Därefter den

 • 13 maj
 • 27 maj och
 • 10 juni, som är sista tillfället före sommaruppehållet.

Efter sommaren öppnar expeditionen den 12 augusti igen.

Expeditionen ligger på Vetterslundsgatan 62 och är normalt öppen klockan 16.30-18.30 varannan måndag.

Föreningen har en e-postadress info@vetterslund.se dit du kan skriva. Den kommer att bevakas, men det kan ta några dagar innan du får svar. Därför ska du inte skicka akuta ärenden via e-post.

Felanmälningar gör du som vanligt till Riksbyggen på telefon 0771-860 860.

Märkt med: ,

Årsstämma onsdagen den 10 april kl 19.00

Årets föreningsstämma blir onsdagen den 10 april.

Var: I föreningslokalen på Vetterslundsgatan 86
När: Klockan 19.00, onsdagen den 10 april.

Kallelse och årsredovisning kommer att delas ut innan mötet. Du hittar även årsredovisningen digitalt i länken längre ner på sidan.
Eventuella motioner ska redan ha lämnats in. De ska lämnas senast den sista februari.

Årsredovisning 2018

Vi bjuder på kaffe efter mötet!

Välkommen!

Är du intresserad av att arbeta i styrelsen?

Är du sugen på att delta i styrelsens arbete?
Styrelsen har ansvar för att våra fastigheter förvaltas på ett bra sätt och vi har kontakt med såväl Riksbyggen som utförare vid underhålls- och renoveringsarbeten.

Styrelsen träffas en gång i månaden med uppehåll över sommaren.

På måndagar bemannas föreningens expedition av styrelsens ledamöter. Under expeditionstid kan medlemmar komma och få information om föreningen, samt även ställa sig i kö för el-plats och garage, eller köpa till exempel medlemskap till gymmet.

Är du intresserad av att vara med i styrelsen eller vill tipsa om någon. Då kan du höra av dig till vår valberedning.
Det är Alise Molberga som är sammankallande. Du når henne på telefon 076-109 11 98. Hon bor på Vetterslundsgatan 30.

Arbete med termostater i lägenheterna har börjat

Nu vecka 4 har Mälarenergi och Bergs Rör startat sitt underhållsarbete med att byta ut termostater och insatsventiler på våra värmeelement i lägenheterna. Arbetet startar på gård 3, Vetterslundsgatan 32-36 och går vidare sen till gård 2 och sen gård 1.

Arbetet i lägenheterna pågår mellan klockan 7.30-16.30 tisdagar, onsdagar och torsdagar.

Så här går det till

Ungefär en vecka innan de kommer till din lägenhet får du en avisering som berättar vilken dag de kommer till dig. Arbete som startar under dagen ska göras klart innan entreprenören lämnar lägenheten för dagen.

Det är viktigt att du sätter låset i din ytterdörr i serviceläge den eller de dagar de ska göra arbeten hos dig. (Se bild längre ner på sidan).

Du ska också flytta undan eventuella möbler, så att det går lätt att komma fram och arbeta med värmeelementen.

Så här sätter du låset i serviceläge
Så här sätter du låset i serviceläge

Läs mera på meddelandet som sätts upp i trapphuset när det är dags.

Parkeringstillstånden tillhör lägenheten

Varje bostadsrätt i Brf Vetterslund,Vetterslundsgatan 2-86, får vartannat år parkeringstillstånd av föreningen. Det är ett Boendetillstånd och tre Gästtillstånd. Dessa tillstånd hör till lägenheten och ska vid en försäljning överlämnas av säljaren till köparen. Denna information har lämnats till bostadsrättshavarna i ett informationsblad.

Eftersom det på senare tid genomförts försäljningar i området och inga parkeringstillstånd har överlämnats av säljaren måste vi informera även er mäklare vilka regler som gäller för parkeringstillstånden.

Parkeras bilar utan tillstånd på föreningens parkering är det stor risk för parkeringsböter. Området ronderas av Nokas. 

Om föreningen kan säkerställa att parkeringstillstånden inte kan överlämnas av säljaren kan nya tillstånd utfärdas men då till en kostnad om 200 kronor per styck.

Läs mer om parkeringstillstånd.

Märkt med: ,

Expeditionen stängd över jul- och nyårshelgen

Måndagen den 10 december är den sista dagen som expeditionen är öppen före juluppehållet. Den 7 januari 2019 öppnar vi expeditionen igen.

Expeditionens brevlåda töms oregelbundet och e-posten läses i mån av tid.

Behöver du göra en felanmälan, ska du vända dig till Riksbyggens felanmälan. Telefon dygnet runt 0771-86 08 60 eller på deras webbplats https://www.riksbyggen.se/kundtjanst/

Har du problem med dörrlås eller behov av nycklar ska du vända dig till Låscenter på Ängsgärdsgatan 12. Telefon 021-18 00 92. Ta med senaste hyresavin och legitimation, för det måste du visa upp.

Styrelsen önskar en trevlig jul- och nyårshelg!

Motioner till stämman 2019

Nästa års föreningsstämma kommer som vanligt att äga rum i april.

Motioner till stämman ska vara inlämnade till styrelsen senast den sista februari. Lämna dem i expeditionens brevlåda, på Vetterslundsgatan 62.

Det här ska motionen innehålla

 • vad du vill
 • motivation – därför att…
 • och ditt förslag, yrkandet, som det ska tas beslut om.

Kallelse till stämman med datum och tid sätts som vanligt upp på anslagstavlan i trapphuset. Informationen kommer även att finnas med i Vetterslundaren, läggas i brevlådan samt stå här på webbplatsen.

Märkt med: , ,
Top