Motioner till stämman 2019

Nästa års föreningsstämma kommer som vanligt att äga rum i april.

Motioner till stämman ska vara inlämnade till styrelsen senast den sista februari. Lämna dem i expeditionens brevlåda, på Vetterslundsgatan 62.

Det här ska motionen innehålla

 • vad du vill
 • motivation – därför att…
 • och ditt förslag, yrkandet, som det ska tas beslut om.

Kallelse till stämman med datum och tid sätts som vanligt upp på anslagstavlan i trapphuset. Informationen kommer även att finnas med i Vetterslundaren, läggas i brevlådan samt stå här på webbplatsen.

Taggar: , ,

Höjning av avgifter från 1 januari 2019

Föreningens omkostnader beräknas öka med 2 procent för året 2019. Därför har styrelsen tagit beslut om att höja månadsavgiften med 2 procent från och med den 1 januari.

Höjning av avgift för gästlägenheter och gym/bastu

Från 1 januari 2019 höjer vi avgiften för hyra av

 • gästlägenheterna till 200 kronor per lägenhet och dygn samt
 • gym och bastu till 200 kronor per år.

Dessa avgifter kommer på samma faktura som för månadsavgiften, men med en viss fördröjning. 2018 års hyresavgifter för gästlägenheter, gym och bastu kommer att fördelas på hyresavierna i början av 2019.

Läs mer om hur ekonomin fungerar i föreningen.

Ta bort tillägg för bostadsrätt på din hemförsäkring från 2019

Från och med den 1 januari har vår bostadsrättsförening har en gemensam bostadsrättsförsäkring som gäller för alla medlemmar. Det betyder att du inte behöver ha ett tillägg för bostadsrätt i din egen hemförsäkring. Kostnaden för det tillägget ingår då i avgiften för din bostadsrätt.

Läs mer om försäkringar för din bostad här.

Har du frågor, hör gärna av dig till expeditionen.

Här ser du vilka tider expeditionen är öppen.

 

Ny belysning och termostater sparar energi

I november börjar Mälarenergi att göra underhållsarbeten i föreningen. De ska byta ut termostater och insatsventiler på våra värmeelement samt belysning i trapphus och på parkeringar. Det här sparar energi och därmed pengar åt föreningen.

Arbetet beräknas starta vecka 46 och sker på dagtid och främst tisdagar till torsdagar.

När det gäller arbete i våra lägenheter får vi en avisering cirka en vecka i förväg. Där står vilken dag de kommer till din lägenhet.

Preliminär tidplan

 • Arbetet med belysning i trapphus och på parkeringar beräknas börja vecka 46.
 • Förarbete i undercentraler vecka 47-48.
 • Byte av termostater och insatsventiler i lägenheter, trapphus, källare med flera ungefär vecka 48-49 och framåt.

Observera att tidplanen är både preliminär och flexibel. Arbetena kan starta både tidigare och senare.

Arbetet pågår till och med vecka 50 sedan blir det uppehåll under jul- och nyårshelgen. Arbetet fortsätter igen så snart vädret tillåter. Det vill säga när det är runt noll grader utomhus.

Så här påverkas vi

Det är först när Mälarenergi ska göra förarbete i våra undercentraler som vi blir påverkade. Det startar på Vetterslundsgatan 40 och går sedan vidare till Vetterslundsgatan 30. Avisering kommer att göras ungefär en vecka innan arbetet startar.

Beroende på hur snabbt arbetet i undercentralerna går, startar sedan installation av termostater och insatsventiler på våra värmeelement. (Så kallade radiatorer). En avisering kommer cirka en vecka före. Där står vilken dag de kommer till din lägenhet.

Mindre avbrott och avstängningar på under 2 timmer kommer inte att aviseras.

 

Imma på fönstren – bra isolering

Vi ser nu att det då och då bildas imma på våra fönster. Det sker främst på hösten mellan augusti- november. Våra nya fönster är väldigt väl isolerade och då kan det här fenomenet uppstå. Det är kondens som bildas på fönstrets utsida. Kondensen uppstår under den mörka delen av dygnet. Sen försvinner den normalt när solen stiger och värmer luften.

Att kondens bildas är ett tecken på att vi har bra fönster och det är inte skadligt för dem.

Läs mer om hur det går till när kondens bildas på sidan Vanliga frågor.

 

 

Varning – be om id-kort om någon vill komma in i lägenheten

Om en eller flera personer vill komma in i er lägenhet, be alltid om legitimation. Personal från Riksbyggen har alltid ”Riksbyggenkläder” och id-kort.

Bakgrunden är en incident i Riksbyggens hus på Haga. Riksbyggen berättade att boende på Haga i Västerås fått besök av två engelsktalande män. De vill komma in i lägenheten för att kolla om grannens vattenskada spridits sig. Efter besöket krävde de 500 kronor i kontanter. Det är alltså inte personal från Riksbyggen som handlar på det sättet utan någon som vill luras.

 

Expeditionens öppettider i sommar

Måndagen den 11 juni är den sista dagen som expeditionen är öppen före sommaruppehållet. Under sommaren är det stängt och vi öppnar måndagen den 13 augusti igen.

Expeditionens brevlåda töms oregelbundet och e-posten läses i mån av tid.

Behöver du göra en felanmälan, ska du vända dig till Riksbyggens felanmälan. Telefon dygnet runt 0771-86 08 60 eller på deras webbplats https://www.riksbyggen.se/kundtjanst/

Har du problem med dörrlås eller behov av nycklar ska du vända dig till Låscenter på Ängsgärdsgatan 12. Telefon 021-18 00 92. Ta med senaste hyresavin och legitimation, för de måste du visa upp.

Styrelsen önskar en trevlig sommar!

Bredbandsbolaget går ihop med Telenor

I dagarna har ett brev skickats ut om att Bredbandsbolaget och Telenor blir ett bolag. De väljer namnet Telenor.
Vi har avtal med Bredbandsbolaget när det gäller internet och telefoni.

Från och med den 15 maj är det alltså Telenor som levererar dessa tjänster. Inget ändras för oss mer än att det är nytt telefonnummer till Kundservice.

Nytt nummer till Kundservice är 020-22 22 22.

Du som har en e-postadress som har bredbandsbolaget i sig, exempelvis namn@bredband.net, behöver inte göra något. De e-postadresserna fortsätter att fungera och gälla som vanligt.

Läs mer på Telenors webbplats.

Mer information om våra avtal för telefoni, internet och tv.

Container för grovsopor i maj

Till Kristi himmelsfärdshelgen den 11 maj, kommer containers för grovsopor att ställs upp på två ställen.

 • På parkeringen intill garagen vid gård 1.
 • Vid nya garagen mellan gård 5 och 6.

Efter Kristi himmelsfärdshelgen hämtas containrarna den 14 maj.

Det här får du kasta

Passa på att kasta rester från ombyggnationer och gamla prylar som du inte längre har användning för.

Det här får du inte kasta

 • hushållssopor och lysrör
 • gamla bil- och andra batterier
 • däck och datorer
 • miljöfarligt avfall som färg och oljor
 • extremt skrymmande saker.

Det här är sådan som du ska lämna till Återbruket. Hushållssopor, det vill säga förpackningar och restavfall kan du lägga i miljöboden.

Läs mer om sophantering och källsortering i föreningen.

Vetterslundsgatan 40-86 stängd för genomfartstrafik från 9 april

Mälarenergi ska gräva upp vägen för att göra installationer till nybygget som pågår mitt emot Vetterslundsgatan 82-86. Under tiden stängs Vetterslundsgatan av för genomfart till Narvavägen. Endast behörig byggtrafik och bussar har tillåtelse att köra på vägen. Gatan kommer även vara öppen för bilar som ska till och från parkeringarna på Vetterslundsgatan 40-86

När: Grävarbetet startar måndagen den 9 april och beräknas pågå ungefär till i början av juli.

Var: Arbetet kommer att beröra sträckan från Vetterslundsgatan 5 (äldreboendet) fram till byggarbetsplatsen mitt emot Vetterslundsgatan 82-86. Skyltar kommer att sättas upp i höjd med äldreboendet.

Behöver du åka ut på Narvavägen, kan du ta vägen förbi Netto, svänga höger ut på Råbyleden och sen direkt väster och sen höger, då är du på Narvavägen.

Det är Salboheds bygg och anläggning som har uppdraget att schakta upp vägen för installation av vatten, avlopp, fjärrvärme och el. Vid eventuella frågor, ring Magnus på Salboheds bygg och anläggning. Han har telefon 021-475 06 09 och nås mellan klockan 7.00-16.00.

 

 

Top