Under hösten har vi satt upp räcken vid ingångarna till våra gårdar. Det är för att du ska kunna ta dig in och ut på gården säkert och bra. Det ska vara ett stöd, kanske särskilt under vinterhalvåret när underlaget stundtals kan vara förrädiskt.

Räcke på vägen ner till gården

Visst vet du om att du kan läsa bladet Vetterslundaren digitalt? Den finns här på vår webbplats under Dokument i menyn.

Här kan du läsa Vetterslundaren från 2017 och framåt.

Inbjudan främst till boende på Vetterslundsgatan 64-86.

När: Torsdagen den 12 september klockan 18.00
Var: I föreningslokalen, Vetterslundsgatan 86.

Representanter från Misab Rörteknik AB informera om projektet renovering av bottenstammar för avlopp som startar i september.

Välkommen till mötet och ställ dina egna frågor!

Hälsningar
Styrelsen

Här kan du läsa mer om renoveringen.

Det är dags att renovera de avloppsledningar som ligger i källargolven. Det är de ledningar som för ut vårt avloppsvatten till kommunens ledningar.

Det är Misab Rörteknik AB som kommer att ha hand om det arbetet.

Första etappen pågår mellan september och februari 2020. Då berörs hus på gård 6 och 7, Vetterslundsgatan 64-86. Exakt tidplan kommer senare.
Misab börjar etablera sig och föra över arbetsredskap och annan utrustning till gård 7 mellan den 9-13 september. Det egentliga arbetet startar i mitten av september.

Allt jobb kommer att göras i källarplanet, inget jobb sker i lägenheterna.

Vi kommer att ha ett informationsmöte torsdagen den 12 september om renoveringen. Det blir klockan 18.00 i föreningslokalen på Vetterslundsgatan 86.
Inbjudan gäller främst boenden i Vetterslundsgatan 64-86.

Viktig information!
Källarplanet kommer att vara avstängt under tiden arbetena pågår. Det är för att området är en arbetsplats och det kommer att finnas hål i golvet som inte är övertäckta.

Vissa källarförråd måste tömmas helt för att Misab ska kunna arbeta med avloppsstammen. Du kommer att i god tid få besked om du måste tömma ditt förråd. Det blir samma förråd som Misab var in i för något år sedan. Det kommer att finnas reservförråd och även en förrådscontainer som ställs upp på gården. Varje bostadsrättshavare måste själv tömma sitt eget förråd. Om du har behov av hjälp att tömma förrådet, kan du få köpa hjälp av Misab. Ta kontakt med Misabs representanter för prisuppgift. Kontaktuppgifter lämnas på informationsmötet.

Vissa lägenheter kommer att bli berörda genom att det inte kommer att gå att använda toalett eller avlopp en dag. I första etappen gäller det Vetterslundsgatan 76-80, hus B. Under den dagen kommer toaletten i föreningslokalen att kunna användas i stället.

Arbetet kommer att ta ungefär sex veckor per hus. Arbetstiderna är måndag-torsdag 7.00-18.00. I vissa delar av källaren kommer en del arbete även att göras på fredagar. Det kan förekomma en del oväsen från maskiner under projektet.

Föreningslokalen och bastun kommer att vara stängd under de sex-sju veckor som arbetet pågår i Vetterslundsgatan 82-86, hus A. Det är inte möjligt att boka dessa under den tiden.

Mer information kommer när det blir aktuellt för respektive hus och gård.

Det har kommit en ny lag som förbjuder rökning på allmän plats. Det påverkar oss i föreningen. Från första juli får du inte röka på följande platser:

 • Entréerna till våra hus
 • Lekplatser/sandlådor
 • Uteplatsen på baksidan av föreningslokalen
 • Alla platser som allmänheten har tillgång till. Det betyder hela våra gårdar.

Det gäller både e-cigaretter och vanliga cigaretter.

Styrelsen ber dig som rökare respektera förbudet. Du som vill röka ute kan göra det en bra bit ifrån våra byggnader, vid parkeringen eller vid cykelbanan. Står du för nära gården så dras röken in till grannarna genom friskluftsintaget som finns på gården och genom öppna fönster och balkongdörrar.

Självklart hoppas vi i styrelsen att även du som röker på balkongen väljer att röka på ovanstående platser. För att vara tydlig – om du som röker inte vill ha rök i din lägenhet, kan vi vara säker på att dina grannar inte heller vill ha det. Var snäll och visa hänsyn!

Måndagen den 10 juni är den sista dagen som expeditionen är öppen före sommaruppehållet. Under sommaren är det stängt och vi öppnar måndagen den 12 augusti igen. Kom i håg att expeditionen är öppen varannan vecka numera.

Här kan du läsa mer om expeditionen och vilka datum vi har öppet i höst.

Expeditionens brevlåda töms oregelbundet och e-posten läses i mån av tid.

Behöver du göra en felanmälan, ska du vända dig till Riksbyggens felanmälan. Telefon dygnet runt 0771-86 08 60 eller på deras webbplats https://www.riksbyggen.se/kundtjanst/

Har du problem med dörrlås eller behov av nycklar ska du vända dig till Låscenter på Ängsgärdsgatan 12. Telefon 021-18 00 92. Ta med senaste hyresavin och legitimation, för de måste du visa upp.

Styrelsen önskar en trevlig sommar!

Till Kristi himmelsfärdshelgen den 30 maj, kommer containers för grovsopor att ställs upp på två ställen.

 • På parkeringen intill garagen vid gård 1.
 • Vid nya garagen mellan gård 5 och 6.

Efter Kristi himmelsfärdshelgen hämtas containrarna den 3 juni.

Det här får du kasta

Passa på att kasta rester från ombyggnationer och gamla prylar som du inte längre har användning för.

Det här får du inte kasta

 • hushållssopor och lysrör
 • gamla bil- och andra batterier
 • däck och datorer
 • miljöfarligt avfall som färg och oljor
 • extremt skrymmande saker.

Det här är sådan som du ska lämna till Återbruket. Hushållssopor, det vill säga förpackningar och restavfall kan du lägga i miljöboden.

Läs mer om sophantering och källsortering i föreningen.

Expeditionen kommer i fortsättningen att ha öppet varannan vecka. I och med påsken blir då nästa gång måndagen den 29 april. Därefter den

 • 13 maj
 • 27 maj och
 • 10 juni, som är sista tillfället före sommaruppehållet.

Efter sommaren öppnar expeditionen den 12 augusti igen.

Expeditionen ligger på Vetterslundsgatan 62 och är normalt öppen klockan 16.30-18.30 varannan måndag.

Föreningen har en e-postadress info@vetterslund.se dit du kan skriva. Den kommer att bevakas, men det kan ta några dagar innan du får svar. Därför ska du inte skicka akuta ärenden via e-post.

Felanmälningar gör du som vanligt till Riksbyggen på telefon 0771-860 860.

Märkt med: ,

Årets föreningsstämma blir onsdagen den 10 april.

Var: I föreningslokalen på Vetterslundsgatan 86
När: Klockan 19.00, onsdagen den 10 april.

Kallelse och årsredovisning kommer att delas ut innan mötet. Du hittar även årsredovisningen digitalt i länken längre ner på sidan.
Eventuella motioner ska redan ha lämnats in. De ska lämnas senast den sista februari.

Årsredovisning 2018

Vi bjuder på kaffe efter mötet!

Välkommen!

Är du sugen på att delta i styrelsens arbete?
Styrelsen har ansvar för att våra fastigheter förvaltas på ett bra sätt och vi har kontakt med såväl Riksbyggen som utförare vid underhålls- och renoveringsarbeten.

Styrelsen träffas en gång i månaden med uppehåll över sommaren.

På måndagar bemannas föreningens expedition av styrelsens ledamöter. Under expeditionstid kan medlemmar komma och få information om föreningen, samt även ställa sig i kö för el-plats och garage, eller köpa till exempel medlemskap till gymmet.

Är du intresserad av att vara med i styrelsen eller vill tipsa om någon. Då kan du höra av dig till vår valberedning.
Det är Alise Molberga som är sammankallande. Du når henne på telefon 076-109 11 98. Hon bor på Vetterslundsgatan 30.