Underhåll, reparationer och renoveringar

Föreningen bekostar större underhålls- och reparationsarbeten. Invändiga renoveringar betalar respektive medlem själv. Det är dock inte tillåtet att göra vad som helst.

När du som medlem ska renovera

Du har både skyldigheter och rättigheter när det gäller underhåll och renovering inne i din lägenhet.

Det här får du till exempel göra själv eller stå för i lägenheten

 • byta packning i kranen
 • byta hela blandaren
 • rensa ytliga stopp i avlopp
 • måla och tapetsera
 • byta golv och kakel.

Renovering ska ske under förutsättning att det görs på ett professionellt och bra sätt.

Det här får du inte göra utan att prata med styrelsen

Vissa saker kan du kanske få tillstånd av styrelsen till att göra, andra är helt förbjudna. Här är några exempel

 • ingrepp i bärande konstruktion, till exempel att riva en vägg
 • ta bort eller flytta värmeelement (radiatorer)
 • ändra ledningar för avlopp, värme, gas eller vatten
 • ta bort eller byta handdukstork i badrum
 • byta ut innertak i badrum
 • bygga in toalett eller toalettkassett
 • andra typer av väsentliga ändringar.

Har du gjort en otillåten ombyggnad som är till skada eller olägenhet för föreningen kan du bli skyldig att återställa lägenheten till det skick den var i före ombyggnaden. Du kan också bli skadeståndsskyldig för eventuella skador som har uppstått på grund av ombyggnaden. Till exempel vattenskada. Om ombyggnaden är att se som vanvård, kan du till och med bli uppsagd.

Föreningens underhålls- och reparationsarbeten

Här beskriver vi några av de arbeten som pågår i föreningen.

Byte av belysning och termostater

Arbetet som Mälarenergi ska göra i föreningen har börjat. De ska byta ut termostater och insatsventiler på våra värmeelement samt belysning i trapphus och på parkeringar. Det här sparar energi och därmed pengar åt oss i föreningen.

När det gäller arbetet i våra lägenheter får vi en avisering cirka en vecka i förväg. Där står vilken dag de kommer till din lägenhet. Arbetena utförs mellan klockan 7.30-16.30 tisdagar, onsdagar och torsdagar. Arbete som påbörjas under dagen ska göras klart innan entreprenören lämnar lägenheten för dagen.

Viktigt att tänka på

 1. När det är dags för arbete i din lägenhet, sätt låset i din ytterdörr i serviceläge, se bild längre ner på sidan.
 2. Se till att det går bra att komma fram och arbeta med radiatorerna (värmeelementen). Det vill säga, flytta undan eventuella möbler som står i vägen.
Så här sätter du låset i serviceläge

Så här sätter du låset i serviceläge

Preliminär tidplan

Byte av termostater och insatsventiler i lägenheter, trapphus, källare med flera ungefär vecka 4 och framåt. Vecka 5 pågår inget arbete. Det fortsätter vecka 6 igen. Arbetet startar på gård 3, Vetterslundsgatan 32-36, och går sedan vidare till gård 2 och sen 1.

Rörtätning

I drygt ett år kommer arbetet med att täta vatten- och avloppsrör mellan lägenheter och våningsplan att pågå. Arbetet startade den 14 november 2016 och Westerås Brand AB har totalentreprenad för åtgärden. Arbetet startar med källarplanet och går vidare till lägenheterna någon gång efter årsskiftet 2016/2017.

Under arbetet behöver våra entreprenörer få tillgång till alla lägenheter och vissa förråd. Information om hur det går till kommer i din brevlåda ungefär en vecka innan det är dags. Vi kommer också att informera i Vetterslundaren och i trapphuset.

Läs mer i nyheten om rörtätningen.

Slitstätning i badrummen

Mellan den 12 mars och den 25 maj 2018 pågick ett arbete med att täta slitsar i våra badrum.

Fönsterbyte

Under 2017-2018 bytte Peab ut våra fönster. Nu är fönstren mera välisolerade och energibesparande.
Fönsterbytet gällde inte balkongdörrar, fasta fönster och fönster vid franska balkonger.

Byte av låssystem

Under vintern 2016-2017 byttes låsen ut i vår förening.

Viktigt att ställa ditt lås i serviceläge vid arbete i lägenheten

När hantverkare behöver komma in i din lägenhet, ska du ställa låscylindern i serviceläge (nyckeln tas ut i ”Klockan tio läget”). Se detaljerad bild här nere.
Vi utgår från att du har berättat om det finns husdjur i lägenheten eller vill vara hemma då bytet sker, när du hämtat ut din nyckel.